Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty TNHH Chứng khoán NHNO & PTNT Việt Nam (AGRISECO)

Thông tin đấu giá/ IPO 22/12/2008    617

Chia sẻ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRISECO)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

 Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà C3, Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà nội

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Đại lý phát hành chứng khoán, Lưu ký chứng khoán.

3. Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 30.041.617 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

5. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần.

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ.

7. Tổ chức tư vấn:

8. Tổ chức bán đấu giá: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

9. Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30 ngày 16/12/2008 đến 15h30 ngày 29/12/2008

Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bán đấu giá do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành..

10. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

        Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm tại/tới Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 16h00 ngày 02 tháng 01 năm 2009

        Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Trụ sở chính hoặc Chi nhánh (đối với Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền đặt cọc tại các Điểm nhận đăng ký của Agriseco): chậm nhất vào 16h00 ngày 02 tháng 01 năm 2009

Thời điểm nhận phiếu được tính từ thời điểm đại lý ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

08h30 ngày 06 tháng 01 năm 2009 tại

Trung tâm Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

12. Thời gian thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ 07/01/2009 đến 20/01/2009.

13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho các Nhà đầu tư: từ 08/01/2009 đến 14/01/2009.

14. Mọi chi tiết về đợt đấu giá xin xem trên website : www.vndirect.com.vn , http://hastc.org.vn/ , http://www.agriseco.com.vn/

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status