Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty nhiệt điện Bà Rịa lần 2

Thông tin đấu giá/ IPO 19/06/2007    1723

Chia sẻ

THÔNG
BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN 2

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

– Tên,
địa chỉ doanh nghiệp

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

– Địa chỉ trụ sở:

Phường Long
Hưng, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

– Điện thoại:

(84.64) 212 811 Fax: (84.64) 825 985

– Ngành nghề kinh doanh:

§
Sản
xuất, kinh doanh điện năng; sản xuất nước cất; sản xuất các sản phẩm khác
bằng kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim
loại;

§
Quản
lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo các thiết bị điện, các công trình
nhiệt điện, công trình kiến trúc của nhà máy điện;

§
Đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa
thiết bị nhà máy điện;

§
Mua
bán vật tư, thiết bị;

§
Lập
dự án đầu tư xây dựng;

§
Bốc
dỡ, vận tải hàng hóa;

§
Lắp
đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng.

– Vốn điều lệ:

604.856.000.000
đồng

– Số lượng cổ phần bán đấu giá:

4.803.881 cổ phần phổ thông

– Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm đấu giá:

15.750
đồng/cổ phần

– Điều kiện tham dự đấu giá

Xem quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ
phần

– Thời gian đăng ký đấu giá:

Từ 08 giờ 00 ngày 18/6/ 2007 đến 11 giờ 00 ngày 29/6/2007

– Địa điểm đăng ký đấu
giá:

– Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự
đấu giá:

Nhà đầu tư đăng ký tại đại lý nào thì bỏ
phiếu tại đại lý đó

Thời hạn: trước 15 giờ 00 ngày 06/7/2007

– Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá:

* Địa điểm: Trung
tâm GDCK Tp. Hồ Chí Minh;
45-47 Bến Chương Dương,
Q1, Tp. Hồ Chí Minh

* Thời gian:
14 giờ 00 ngày 09/7/2007

Download:
Bản công bố thông tin
Quy chế đấu giá
Đơn đăng ký đấu giá
Mẫu giấy ủy quyền đấu giá cổ phần

      Hướng dẫn Khách hàng đấu giá

DMCA.com Protection Status