Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 08/06/2007    479

Chia sẻ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM
DẦU KHÍ VIỆT NAM

I. Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu
giá tại 1 trong 3 địa chỉ sau:

1. Trụ sở Công ty cổ
phần chứng khoán VnDirect

Đ/c: số 100 Lò Đúc, Hai bà Trưng, Hà Nội

2. CN Công ty cổ phần
chứng khoán VNDIRECT

Đ/c: 51 Bến
Chương Dương. quận 1. TP Hồ Chí Minh

3. Qua website www.vndirect.com.vn

II. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục
đặt cọc:

Từ 8 giờ 30 ngày 08/06/2007 đến 15 giờ ngày19/06/2007

v
Lưu ý hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự như sau:

·
Đơn đăng ký: 01 bản gốc + 01 bản photo

·
CMND: 01 bản photo + giấy ủy quyền cho người đi thực
hiện (đối với cá nhân)

·
GP ĐKKD công chứng + giấy uỷ quyền cho người đi thực
hiện + CMND photo của người được ủy quyền (đối với tổ chức)

·
Giấy nộp tiền: 01 bản photo

Ngoài ra nhà đầu tư phải xuất trình CMND và giấy nộp tiền gốc
để đối chiếu.

v
Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 20/06/2007 đến 16h ngày 22/06/2007 tại
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

v
Khi đến nhận Phiếu tham dự đấu giá đề nghị Quý khách
hàng mang theo CMT. Nếu lấy hộ phải có CMT của người nhận và của người nhờ lấy
hộ.

v
Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 20/06/2007 đến 16h ngày 22/06/2007 tại
Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

v
Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 26/06/2007 tại TTGDCK Hà Nội.

Lưu ý: – Nhà
đầu tư cần có tài khoản để nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp không trúng
thầu.

Nhà đầu tư nên đến nhận Phiếu tham dự
đấu giá muộn nhất vào ngày 21/06/2007
để có đủ thời gian điều chính các sai sót nếu có.


THỦ TỤC NỘP
TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ
PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI TRỤ SỞ CÔNG
TY CP CK VNDIRECT

Đ/c: 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà nội

I. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 50.000đ
(giá khởi điểm) * 10%

II. Phương thức nộp tiền

1. Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại
NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá PVI.

2. Khách hàng nộp tiền mặt tại NH Phương Đông – 106 Lò Đúc – HN

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

421 130 00 32C073

Tại:

Ngân hàng Phương Đông

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá PVI.

3. Khách
hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – PVI

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá PVI.

4. Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký
đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt
cọc đấu giá 5.000 CP PVI

Số tiền đặt cọc:

25.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG
CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH
HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI

CHI NHÁNH TP HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT

Đ/c
51 Bến Chương Dương, quận 1, TP Hồ Chí Minh

I. Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 50.000đ
(giá khởi điểm) * 10%

II. Phương thức nộp tiền

1. Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại
NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá PVI.

2. Khách
hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – PVI

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá PVI.

3. Ví dụ:
Khách hàng Nguyễn Văn A đăng ký
đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:

Công ty CP
Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt
cọc đấu giá 5.000 CP PVI

Số tiền đặt cọc:

25.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG
CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC
ĐĂNG KÝ.


HƯỚNG DẪN
GHI PHIẾU ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

1. Thời hạn cuối
cùng bỏ phiếu đấu giá
tại Công ty Chứng
khoán VNDIRECT

16h ngày
22/06/2007.

2. Cách thức ghi giá

·
Bước khối lượng: 100 CP

·
Bước giá: 100 đ

·
Chỉ được ghi tối đa 02 mức giá và tổng khối
lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

·
Không bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm 50.000đ

·
Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần,
tối đa bằng số cổ phần chào bán.

  1. Cách thức
    ghi phong bì

·
Ghi Họ tên và mã số nhà đầu tư đã được cấp trên
Phiếu tham dự đấu giá vào phía trên bên trái của phong bì và ghi: Tham dự đấu
giá Công ty CP Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam vào bên phải của phong bì.

·
Ký nháy vào mép phong bì đã được dán kín.

Ví dụ: Nhà đầu tư đăng ký mua 5.000 CP có thể ghi
phiếu đấu giá như sau:

STT
lệnh

Mức
giá đặt mua

(đặt
tối đa 2 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 100VNĐ và xếp theo thứ tự từ cao xuống
thấp)

Khối
lượng cổ phần đặt mua tương ứng với từng mức giá

Bằng
số

Bằng
chữ

1

60.000

Sáu mươi nghìn đồng

3.500
CP

2

55.000

Năm mươi lăm nghìn đồng

1.500 CP

Tổng khối lượng cổ phần đặt
mua:

5.000CP

  1. Những trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ

·
Phiếu đấu giá không có dấu treo của Công ty
VNDIRECT.

·
Phiếu đấu giá không có chữ ký của Nhà đầu tư.

·
Mức giá bằng chữ và bằng số khác nhau.

·
Viết nhầm giữa cột Mức giáKhối lượng.

Ghi chú: Đối với những Phiếu tham dự
đấu giá do người được ủy quyền ký:

v
Đối với cá nhân: Có Giấy ủy quyền có xác nhận
của chính quyền địa phương của người ủy quyền.

v
Đối với tổ chức: Có Giấy ủy quyền của tổ chức.

Download: – Bản cáo bạch bảo hiểm dầu khí việt Nam

                 – Quy chế đấu giá bảo hiểm dầu khí việt Nam

DMCA.com Protection Status