Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá Công ty cổ phần Nam Việt

Thông tin đấu giá/ IPO 29/05/2007    545

Chia sẻ

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
            CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

I.    Khách hàng nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia đấu giá tại 1 trong 3 địa chỉ sau:

1.   Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VnDirect

Đ/c: số 100 Lò Đúc, Hai bà Trưng, Hà Nội

2.   CN Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Đ/c: 51 Bến Chương Dương. quận 1. TP Hồ Chí Minh

3.  Qua website www.vndirect.com.vn

II.   Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và hoàn tất thủ tục đặt cọc:

Từ 8 giờ ngày 28/05/2007 đến 11 giờ ngày13/06/2007

Lưu ý hồ sơ phải được sắp xếp theo thứ tự như sau:

Đơn đăng ký: 01 bản gốc + 01 bản photo

CMND: 01 bản photo (đối với cá nhân) + giấy ủy quyền cho người đi thực hiện

GP ĐKKD công chứng + giấy uỷ quyền cho người đi thực hiện + CMND photo của người được ủy quyền (đối với tổ chức)

Giấy nộp tiền: 01 bản photo

Ngoài ra nhà đầu tư phải xuất trình CMND và giấy nộp tiền gốc để đối chiếu.

Nhà đầu tư nhận phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 14/06/2007 đến 15h ngày 19/06/2007 tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

Khi đến nhận Phiếu tham dự đấu giá đề nghị Quý khách hàng mang theo CMT. Nếu lấy hộ phải có CMT của người nhận và của người nhờ lấy hộ.

Nhà đầu tư bỏ phiếu tham dự đấu giá từ 8h ngày 14/06/2007 đến 15h ngày 19/06/2007 tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT.

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 21/06/2007 tại TTGDCK TPHCM

Lưu ý: Nhà đầu tư cần có tài khoản để nhận lại tiền đặt cọc trong trường hợp không trúng thầu.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ TẠI TRỤ SỞ CÔNG TY CP CK VNDIRECT

Đ/c: 100 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà nội

I.    Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 100.000đ (giá khởi điểm) * 10%

II.   Phương thức nộp tiền

   1.   Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Nam Việt.

2.   Khách hàng nộp tiền mặt tại NH Phương Đông – 106 Lò Đúc – HN

Tên người hưởng:

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

421 130 00 32C073

Tại:

Ngân hàng Phương Đông

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Nam Việt.

3.    Khách hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – Nam Việt

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Nam Việt.

4.   Ví dụKhách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Nam Việt viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:        

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt cọc đấu giá 5.000 CP Nam Việt

Số tiền đặt cọc:

50.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.

THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝTẠI

CHI NHÁNH TP HCM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Đ/c 51 Bến Chương Dương, quận 1, TP Hồ Chí Minh

I.    Cách thức tính tiền đặt cọc

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 100.000đ (giá khởi điểm) * 10%

II.   Phương thức nộp tiền

   1.   Khách hàng chuyển khoản vào TK giao dịch tại NH Vietcombank hội sở

Tên người hưởng:

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Nam Việt.

2.    Khách hàng rút nộp đối ứng tại VNDIRECT

Số tài khoản:

Không cần ghi

Tên tài khoản:

VNDS – Nam Việt

Nội dung:

, , đặt cọc đấu giá Nam Việt.

3.   Ví dụKhách hàng Nguyễn Văn A đăng ký đấu giá 5.000 cổ phần Cty Cp Nam Việt viết giấy nộp tiền như sau:

Tên người hưởng:        

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

Số tài khoản:

001 100 195 8858

Tại:

Ngân hàng Vietcombank hội sở

Nội dung:

Nguyễn Văn A – CM 012 345 678 đặt cọc đấu giá 5.000 CP Nam Việt

Số tiền đặt cọc:

50.000.000 đ

LƯU Ý: KHÁCH HÀNG SAU KHI LÀM THỦ TỤC NỘP TIỀN/CHUYỂN TIỀN ĐỀ NGHỊ MANG CHỨNG TỪ TỚI BỘ PHẬN NHẬN HỒ SƠ ĐẤU GIÁ TẠI VNDIRECT ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ.

HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐẤU GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

1.   Thời hạn cuối cùng bỏ phiếu đấu giá tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT

15h ngày 19/06/2007

2.   Cách thức ghi giá

Bước khối lượng: 100 CP

Bước giá: 100 đ

Chỉ được ghi tối đa 02 mức giá và tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.

Không bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm 100.000đ

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phần, tối đa bằng số cổ phần chào bán.

3.                  Cách thức ghi phong bì

Ghi Họ tên và mã số nhà đầu tư đã được cấp trên Phiếu tham dự đấu giá vào phía trên bên trái của phong bì và ghi: Tham dự đấu giá Công ty CP Nam Việt vào bên phải của phong bì.

Ký nháy vào mép phong bì đã được dán kín.

Ví dụ:  Nhà đầu tư đăng ký mua 5.000 CP có thể ghi phiếu đấu giá như sau:

T lệnh

Mức giá đặt mua

(đặt tối đa 2 mức giá, bằng VNĐ, làm tròn 100VNĐ và xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Khối lượng cổ phần đặt mua tương ứng với từng mức giá

Bằng số

Bằng chữ

1

110.000

Một trăm mười nghìn đồng

3.500 CP

2

105.000

Một trăm linh năm nghìn  đồng

1.500 CP

Tổng khối lượng cổ phần đặt mua:

5.000CP

4.                  Những trường hợp phiếu đấu giá không hợp lệ

Phiếu đấu giá không có dấu treo của Công ty VNDIRECT.

Phiếu đấu giá không có chữ ký của Nhà đầu tư.

Mức giá bằng chữ và bằng số khác nhau.

Viết nhầm giữa cột Mức giáKhối lượng.

Ghi chú: Đối với những Phiếu tham dự đấu giá do người được ủy quyền ký:

Đối với cá nhân: Có Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương của người ủy quyền.

Đối với tổ chức: Có Giấy ủy quyền của tổ chức.

    Download:  – Bản cáo bạch Nam Việt
                      –  Quy chế đấu giá Nam Việt
                      –  Đơn đăng ký Đấu giá
                      –  Mẫu giấy ủy quyền đấu giá cổ phần
                      –  Đấu giá Nam Việt

            

DMCA.com Protection Status