Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH Chứng khoán NH Công thương VN

Thông tin đấu giá/ IPO 13/04/2009    337

Chia sẻ

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 Địa chỉ: 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Lưu ký chứng khoán và Tư vấn tài chính doanh nghiệp.

3. Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 19.192.106 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

5. Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần.

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ.

7. Tổ chức tư vấn:

8. Tổ chức bán đấu giá: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

9. Thời gian và địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/03/2009 đến 15h30’ ngày 15/04/2009

Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bán đấu giá do Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành..

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16h00’ ngày 20/04/2009 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

11. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

08h30’ ngày 22/04/2009 tại

Trung tâm Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status