Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 01/04/2016    349

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam như sau:

1. Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
2. Địa chỉ: Số 1, ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện nhiệm vụ Dự trữ quốc gia và Kinh doanh thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; hóa chất xét nghiệm, hóa chất phòng chống dịch, hóa chất diệt khuẩn, thiết bị khoa học kỹ thuật….
4. Vốn điều lệ: 88.000.000.000 đồng (Tám mươi tám tỷ đồng.)
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.522.800 cổ phần
8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 3.522.800 cổ phần

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h30’ ngày 04/04/2016 đến 15h30’ ngày 25/04/2016

– Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/04/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 04/05/2016

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/05/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/05/2016
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/05/2016 đến ngày 11/05/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status