Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 30/03/2016    240

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam như sau:

1. Tổ chức phát hành: CTY TNHH MTV HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM
2. Địa chỉ: Số 7 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phim hoạt hình (2D, 3D, cắt giấy…); Sản xuất phim truyện thiếu nhi; Phát hành phim hoạt hình và phim truyện thiếu nhi trong nước và ngoài nước; Sản xuất phim truyền thông, quảng cáo…
4. Vốn điều lệ: 53.761.780.000 đồng (Năm mươi ba tỷ bảy trăm sáu mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng.)
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6. Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
7. Số cổ phần đưa ra đấu giá: 589.804 cổ phần
8. Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 589.804 cổ phần
9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 8h00’ ngày 30/03/2016 đến 15h30’ ngày 20/04/2016

– Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam)

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2016

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

12. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2016

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/04/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/05/2016
14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016

Trân trọng thông báo

DMCA.com Protection Status