Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cố phần Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Thông tin đấu giá/ IPO 10/05/2016    318

Chia sẻ

HÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

 Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ
2.     Địa chỉ: Số 17 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3.     Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ logistic; Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Kinh doanh cảng cạn ICD Mỹ Đình; Dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất và quá cảnh; Kinh doanh vận tải đa phương thức …
4.     Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng.)
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.     Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 9.906.700 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 9.906.700 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 10/05/2016 đến 15h30’ ngày 30/05/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 02/06/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/06/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/06/2016 đến 16h00’ ngày 16/06/2016

14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 08/06/2016 đến ngày 13/06/2016

Trân trọng thông báo!

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status