Hợp tác cùng phát triển

Thông báo đăng ký đấu giá cố phần Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam

Thông tin đấu giá/ IPO 18/05/2016    229

Chia sẻ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo việc tổ chức đấu giá chào bán ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam như sau:

1.     Tổ chức phát hành: CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM
2.     Địa chỉ: Số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3.     Ngành nghề kinh doanh: Tư vấn đầu tư và xây dựng;Tổng thầu tư vấn;Tổng thầu EPC (quy hoạch, thiết kế, cung cấp thiết bị vật tư và xây lắp) công trình dân dụng, công nghiệp, nông thôn, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, công trình cảng, công trình điện, điện hạt nhân,….
4.     Vốn điều lệ: 357.744.480.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng.)
5.     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.     Giá khởi điểm: 10.050 đồng/cổ phần
7.     Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.806.368 cổ phần
8.     Số cổ phần nước ngoài được phép mua: 6.806.368 cổ phần
9.     Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.   Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: Từ 8h30’ ngày 17/05/2016 đến 15h30’ ngày 07/06/2016

–       Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam)

11.   Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 10/06/2016

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.   Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 14/06/2016

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/06/2016 đến 16h00’ ngày 24/06/2016

14.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 16/06/2016 đến ngày 20/06/2016

Trân trọng thông báo!

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status