Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ (CTW) 27/12/2019 – 30/01/2020

Thông tin đấu giá/ IPO 26/12/2019    977

Chia sẻ

Căn cứ vào Hợp đồng đại lý chào mua công khai giữa Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Tổ chức chào mua – Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP, Chúng tôi xin thông báo về việc tổ chức chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) như sau:

1. Tổ chức chào mua: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP

 • Tên tổ chức đăng ký chào mua công khai (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP
 • Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại:  024 36 330 983              
 • Website: http://dnpwater.vn/

2. Thông tin về đợt chào mua công khai:

 • Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
 • Mã cổ phiếu: CTW
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 • Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết của công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.
 • Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua: 7.408.228 cổ phiếu, tương đương 26,46% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CTW
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: 13.718.628 cổ phiếu, tương ứng với 49% tổng số vốn điều lệ của công ty mục tiêu.
 • Giá chào mua: 24.000 đồng/cổ phiếu
 • Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty
 • Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: từ ngày 27/12/2019 đến ngày 30/01/2020
 • Đối tượng chào mua: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác.

3. Đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán CTW và gửi về VNDIRECT trước 16:00 ngày 30/01/2020

Thủ tục và form mẫu đăng ký chào mua công khai được đăng tải theo link đính kèm.

Mẫu chào bán: Tại đây

Mẫu hủy chào bán: Tại đây

 

DMCA.com Protection Status