Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP CẢNG THANH HÓA DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Thông tin đấu giá/ IPO 15/11/2017    335

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CTCP CẢNG THANH HÓA
2.      Địa chỉ: Số 03 đường Bạch Đằng, phưởng Quảng Hưng, TP Thanh Hóa
3.      Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng nhiên liệu, điện, lương thực, thực phẩm cho tàu và khách hàng hoạt động của Cảng, Bốc xếp và giao nhận hàng hóa, lai dắt tàu biển ra cảng….
4.      Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.600  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.091.000 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
9.      Hình thức đấu giá : Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (2.091.000 cổ phần
10.  Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

11.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 13/11/2017 đến 15h30 ngày 01/12/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Cảng Thanh Hóa do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu)

12.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/12/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

13.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 14 giờ 00 ngày 08/12/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

14.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/12/2017 đến 16 giờ ngày 18/12/2017
15.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Tài liệu hướng dẫn: Hướng dẫn tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status