Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 532

Thông tin đấu giá/ IPO 11/10/2017    448

Chia sẻ

1.      Tên tổ chức đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 532
2.      Địa chỉ: Đường Phạm Như Xương nối dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
3.      Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình dân dụng kỹ thuật khác…
4.      Vốn điều lệ: 38.518.800.000 đồng
5.      Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
6.      Giá khởi điểm: 10.000  đồng/cổ phần
7.      Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.298.265 cổ phần
8.      Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.298.265 cổ phần
9.      Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

10.  Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

–       Thời gian: 8h30’ ngày 10/10/2017 đến 15h30 ngày 31/10/2017

–        Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá (xem Phụ lục Danh sách các đại lý đấu giá kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên 532)

11.  Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

–       Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 03/11/2017

–       Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12.  Thời gian và địa điểm đấu giá:

–       Thời gian: 08 giờ 30 ngày 07/11/2017

–       Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

13.  Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/11/2017 đến 16 giờ ngày 17/11/2017
14.  Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 14/11/2017

Tài liệu hướng dẫn : Hướng dẫn tham gia đấu giá CT TNHH MTV 532

Trân trọng thông báo!

DMCA.com Protection Status