Hợp tác cùng phát triển

TCM – Chịu ảnh hưởng ngắn hạn từ chiến tranh thương mại Mỹ – Trung – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 06/08/2019    557

Chia sẻ

  • Mảng sợi gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc giảm xuống do chiến tranh thương mại.
  • Chi phí nhân công cao hơn và giá bán sợi giảm khiến biên LNG sụt giảm trong 6T2019.
  • Hạ khuyến nghị xuống NẮM GIỮ với giá mục tiêu giảm còn 28.200 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND26.450

VND28.200

1,89%

NẮM GIỮ

Dệt may

 

Mảng sợi gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc giảm xuống do chiến tranh thương mại. Doanh thu từ vải và hàng may mặc lần lượt tăng 10,3% yoy và 15,0% yoy đã bù đắp cho sự sụt giảm 21% yoy của mảng sợi. Vì vậy, doanh thu 6T2019 tăng nhẹ 7,4% yoy, đạt 1.770 tỷ đồng và hoàn thành 47,5% dự báo cả năm. 

Chi phí nhân công cao hơn và giá bán sợi giảm khiến biên LNG sụt giảm trong 6T2019. Chúng tôi ước tính giá bán sợi trung bình giảm 8% yoy dẫn đến biên LNG mảng này giảm mạnh (từ 9% trong 6T2018 xuống 2% trong 6T2019). Ngoài ra, tỷ lệ chi phí nhân công/doanh thu tăng lên mức 21,1% 6T2019 từ mức 19,2% trong 6T2018. Vì vậy, biên LNG chung 6T2019 giảm 2,2 điểm %, cùng với việc không ghi nhận khoản lợi nhuận bất thường nào (6T2018 ghi nhận 23 tỷ đồng) dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 18,6% yoy. 

Chưa có phán quyết cuối cùng đối với các khoản phải thu từ Sears. TCM cho biết khoản phải thu còn lại trị giá 22 tỷ đồng từ Sears sẽ được trích lập dự phòng nốt trong nửa cuối năm 2019. TCM đang đàm phán với một số doanh nghiệp của Mỹ về việc bán lại nợ của Sears nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được thực hiện.  

Chúng tôi giảm 18,2% EPS dự phóng 2019 do biên LNG giảm (từ 19,0% xuống 17,2%) để phản ánh giá bán sợi thấp hơn và chi phí nhân công tăng. Chúng tôi cho rằng thị trường sợi bông vẫn gặp khó khăn đến cuối năm vì căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang.

Hạ khuyến nghị xuống NẮM GIỮ với giá mục tiêu giảm còn 28.200 đồng/cp. Chúng tôi giảm 12,7% giá mục tiêu để phản ánh EPS dự phóng 2019 thấp hơn. Mức giá này dựa trên dự phóng EPS cốt lõi trung bình 2019-20 và P/E mục tiêu 7,0x (tương đương P/E trượt trung bình 1 năm). Định giá của chúng tôi đã loại trừ khoản dự phòng đối với 22 tỷ đồng phải thu còn lại từ Sears trong nửa cuối năm 2019 vì đây là khoản mục bất thường. Chúng tôi cho rằng TCM sẽ hưởng lợi trong dài hạn từ chiến tranh thương mại và các FTA nhưng điều này đã phản ánh vào định giá. Trong khi đó, lo ngại về sự chậm lại của mảng sợi và trích lập dự phòng cho khoản phải thu từ Sears sẽ ảnh hưởng đến kết quả của TCM trong ngắn hạn. 

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status