Hợp tác cùng phát triển

TCM – 22/02/2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 22/02/2019    144

Chia sẻ

  • 2019 được dự báo là một năm không quá tích cực của TCM với LNST ước tính sẽ giảm 1,8% yoy, do ảnh hưởng từ vụ phá sản của Sears sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận trong khi việc cắt giảm đơn hàng của Eddie Bauer có thể giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu.
  • TCM ghi nhận KQKD vượt trội trong 2018. Nhà máy dệt nhuộm Vĩnh Long của TCM sẽ khởi công trong 2020 . Chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu 2019 sẽ chậm hơn 2018 trong khi LNST có thể giảm nhẹ.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu nhưng điều chỉnh khuyến nghị xuống NẮM GIỮ do giá cp đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND29.550 VND32.300 1,55% MUA DỆT MAY

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status