Hợp tác cùng phát triển

TCB – Những điểm chính từ ĐHCĐ 2020 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/06/2020    572

Chia sẻ

 • Techcombank (TCB) đặt kế hoạch LNTT năm 2020 đạt 13.000 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ (svck).
 • TCB huy động thành công 500 triệu USD thông qua khoản vay hợp vốn trung hạn với lãi suất thấp 1,5% Libor trong Q2/2020.
 • Chúng tôi duy trì đánh giá Khả Quan với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 20.750

VND 27.400

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

TCB có thể đạt được dự báo LN ròng của chúng tôi cho năm 2020

 • TCB đặt mục tiêu: (1) Tổng tài sản năm 2020 tăng 12% svck so với mức tăng 19,5% svck của năm 2019; (2) Tăng trưởng tín dụng đạt 13% svck so với mức tăng 19% svck của năm 2019; (3) Tổng huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 13% svck; và (4) tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 3% tại cuối năm 2020.
 • TCB cho rằng biên lãi ròng (NIM) của mình có thể giảm, nhưng vẫn đặt kế hoạch duy trì NIM ở mức 4% trong năm 2020 nhờ tỷ lệ CASA cao. Các chiến dịch số hóa của TCB đã có hiệu quả trong việc cải thiện tỷ lệ CASA. từ mức khoảng 22% với 900.000 khách hàng e-banking vào cuối năm 2017 lên mức 32,2% với 3 triệu khách hàng e-banking (+73% svck) vào cuối Q1/2020. Số lượng khách hàng sử dụng thẻ cashback đạt 800.000 khách hàng vào cuối năm 2019.
 • TCB kỳ vọng tỷ lệ chi phí hoạt động/thu nhập hoạt động (CIR) năm 2020 ở mức 35-36%, cao hơn mức 34,7% của năm 2019 do đầu tư vào số hóa sẽ là trọng tâm chính trong năm 2020 của ngân hàng.
 • TCB đặt mục tiêu LNTT năm 2020 là 13.000 tỷ đồng, tương đương 96% dự báo cả năm của chúng tôi. TCB đã đặt mục tiêu thận trọng cho năm 2020 nhưng ngân hàng kỳ vọng sẽ vượt mục tiêu này nếu nền kinh tế phục hồi vào Q3,4/2020.
 • Trong Q2/2020, TCB huy động thành công khoản vay hợp vốn trung hạn trị giá 500 triệu USD từ 24 định chế tài chính nước ngoài (chiếm 3,7% tổng nguồn vốn huy động của TCB vào cuối Q1/2020). Lãi suất của khoản vay này là 1,5% Libor. Khoản vay này là cần thiết để giúp cải thiện nguồn vốn trung hạn do TCB có tỷ lệ tài trợ trái phiếu doanh nghiệp và khoản vay thế chấp không nhỏ.

Nợ xấu được kiểm soát trước những ảnh hưởng của Covid-19

 • Theo ngân hàng, dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi Covid-19, bao gồm khách sạn, du lịch, hàng không, chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ cho vay của TCB. Cụ thể, tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, du lịch giải trí chỉ chiếm 11% dư nợ cho vay của TCB vào cuối Q1/2020.
 • 93% tổng dư nợ cho vay của TCB có tài sản đảm bảo. Trong danh mục cho vay, tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo đối với phân khúc khách hàng SME là 92%, đối với phân khúc khách hàng lớn là 96%,và đối với phân khúc khách hàng cá nhân là 91%.
 • Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,3% tại cuối năm 2019 xuống 1,1% vào cuối Q1/2020; tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay (LLR) đã cải thiện từ mức 94,8% tại cuối năm 2019 lên mức kỷ lục 117,9% vào cuối Q1/2020.

TCB không trả cổ tức năm 2019 nhưng phát hành ESOP năm 2020

 • TCB đặt kế hoạch phát hành 4,76 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tương đương 0,1% số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại với giá 10.000 đồng/cp vào Q3/2020 hoặc Q4/2020. Những cổ phiếu này sẽ không bị giới hạn chuyển nhượng.
 • TCB sẽ không trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019.

Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp

 • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của TCB sẽ đạt được dự phóng của chúng tôi cho năm 2020. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên tỷ trọng bằng nhau của phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,7%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%) và hệ số P/B dự phóng 2020 ở mức 1,2x.
 • Động lực tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn kỳ vọng.
  · Rủi ro giảm giá là nợ xấu gia tăng cao hơn dự kiến làm tăng chi phí tín dụng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status