Hợp tác cùng phát triển

TCB – Lạc quan trong dài hạn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/06/2022    233

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 tăng 25,2% svck nhờ tín dụng tăng trưởng lành mạnh, thu nhập phí ổn định và chi phí tín dụng được kiểm soát tốt.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của TCB sẽ tăng 26% svck trong 2022 nhờ tăng trưởng tín dụng tốt (22% svck), NIM ổn định và tỷ lệ chi phí tín dụng giảm.
  • Khuyến nghị Khả quan với mức giá mục tiêu thấp hơn là 66.400 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND36.050

VND66.400

0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Quy định chặt chẽ về thị trường vốn đã khiến nhà đầu tư có những cái nhìn tiêu cực về TCB…

Chính phủ đã ra quy định kiểm soát dòng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản và giám sát thận trọng hơn về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Quy định về thị trường TPDN (Nghị định 153) đang được sửa đổi một cách chặt chẽ hơn để đảm bảo tính bền vững của thị trường vốn Việt Nam. Theo VBMA, lượng phát hành TPDN tăng mạnh 42% svck nhưng chủ yếu đến từ phát hành riêng lẻ (chiếm 95% tổng lượng phát hành). Do có tỷ lệ cho vay lĩnh vực bất động sản cao và nắm giữ lượng TPDN lớn trong danh mục tín dụng, nhà đầu tư đã có những góc nhìn tiêu cực đối với TCB, dẫn đến sự sụt giảm mạnh 27% về giá cổ phiếu từ đầu tháng 4/2022.

…nhưng đây sẽ là cơ hội để bắt đầu mua vào và nắm giữ

Việc thị trường điều chỉnh mạnh vừa qua đã đẩy định giá của TCB về vùng rất hấp dẫn. TCB đang giao dịch ở mức P/BV dự phóng 2022 chỉ 1,1 lần – thấp hơn 23% so với trung bình ngành là 1,46 lần dù TCB là một ngân hàng sở hữu nền tảng vững chắc, khả năng sinh lời mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh. Chúng tôi cho rằng TCB sẽ ít chịu ảnh hưởng liên quan đến việc thắt chặt quy định nói trên nhờ vào tỷ lệ an toàn vốn cao nhất toàn ngành, qua đó giúp giảm thiểu mọi rủi ro ngay cả khi ngân hàng tích cực đẩy mạnh cho vay bất động sản (chiếm 32,2% tổng tín dụng và 68% tổng cho vay khách hàng doanh nghiệp) và TPDN (17% tổng tín dụng). Hơn nữa, dù sự giám sát thị trường vốn đã gây ra một số rào cản ngắn hạn, điều này là rất cần thiết cho sự phát triển bền vững của một thị trường vốn non trẻ như Việt Nam; với vị thế lớn trên thị trường TPDN, TCB sẽ tận dụng được tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ này trong tương lai.

Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng LN ròng cho TCB (+26% svck), tuy nhiên hạ P/BV mục tiêu từ 2,1 lần xuống 2,0 lần để phản ánh những khó khăn của thị trường hiện tại. Kết hợp phương pháp P/BV và phương pháp định giá thu nhập thặng dư, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 66.400 đồng/cp (giảm 5% so với trước đó). Rủi ro bao gồm (i) lạm phát cao hơn dự kiến và (ii) nợ xấu tăng cao hơn dự kiến.

Kết quả Q1/22: Vẫn khả quan như thường lệ

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ (+28,5% svck) và NIM tăng 6% svck đã mang lại tăng trưởng thu nhập lãi thuần 32,5% svck cho TCB. Thu nhập từ phí tăng 35,3% svck, nhờ vào phí IB và phí thanh toán. Mặt khác, chi phí dự phòng giảm mạnh 74% svck (tỷ lệ chi phí tín dụng còn 0,6% từ 0,9% năm 2021). LN ròng của TCB tăng 25,2% svck lên 5,5 nghìn tỷ đồng, đạt 24,2% dự báo của chúng tôi.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status