Hợp tác cùng phát triển

TCB – KQKD 9T20 dẫn đầu ngành ngân hàng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/11/2020    1136

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/20 tăng trưởng 21,3% svck, đạt 3.099 tỷ đồng, giúp LN ròng 9T/20 đạt 8.372 tỷ đồng (+18,8% svck), hoàn thành 78,1% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS 0,9%-3% cho giai đoạn 2020-22, dựa trên giả định tỷ lệ NIM cao hơn.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu cao hơn ở mức 29.300 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 23.000

VND 29.300

0%

KHẢ QUAN

Ngân hàng

Mảng bán lẻ giúp cải thiện NIM, thúc đẩy tăng trưởng NII 9T20…

Biên lãi ròng dự phóng cả năm (NIM) 9T20 đạt mức kỷ lục là 4,9%, tăng 67 điểm cơ bản (đcb) svck, nhờ NIM mảng bán lẻ 9T20 tăng từ 2% trong 9T19 lên 2,4%. Cho vay cá nhân tăng trưởng 3% svck, chiếm 36% dư nợ tín dụng cuối Q3/20 (40% dư nợ tín dụng cuối Q3/19), trong khi thu nhập lãi (NII) của phân khúc này tăng 40,1% svck, đóng góp 50% vào tổng NII của TCB trong 9T20 sv mức 47% trong 9T19. NII từ mảng cá nhân đóng góp phần chính trong mức tăng lợi suất tài sản 29 đcb svck. Trong khi đó, chi phí vốn (COF) giảm 47 đcb svck nhờ: (i) CASA tăng lên 38,6% cuối Q3/20 từ mức 28,7% cuối Q3/19 do CASA mảng bán lẻ tăng 64,9% svck (32,6% từ đầu năm), đóng góp đến 63% tổng CASA cuối Q3/20 (sv 57,3% cuối Q3/19), và (ii) lãi suất huy động giảm. Cùng với mức tăng trưởng tín dụng 15,6% svck dựa trên tăng trưởng 31,7% svck từ trái phiếu doanh nghiệp và 12,4% svck từ dư nợ cho vay, NII của TCB tăng 31,6% svck, đạt mức 13.296 tỷ đồng trong 9T20.

… trong khi đó dịch vụ trái phiếu kéo thu nhập từ phí tăng lên

TN phí ròng (NFI) 9T20 tăng 45,9% svck, đạt 3.120 tỷ đồng, đóng góp 16,2% tổng TN hoạt động (TOI), nhờ TN từ bảo lãnh phát hành trái phiếu và các dịch vụ liên quan tăng 132,1% svck, đóng góp 45,3% NFI. Cùng với lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 67,1% svck và TN khác tăng 33% svck, TN ngoài lãi (Non-II) tăng 38,1% svck, đạt 5.985 tỷ đồng trong 9T20.

Nợ xấu ghi nhận mức thấp kỷ lục tại thời điểm cuối Q3/20

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 0,6% cuối Q3/20, thấp nhất trong ngành; tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) đạt 148% cuối Q3/20, cao thứ 2 toàn ngành, nhờ TCB đã đẩy mạnh trích lập dự phòng trong 9T20, tăng 3,7 lần svck. Dù tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm xuống 32,8%, LN ròng chỉ tăng 18,8% svck, đạt 8.372 tỷ đồng trong 9T20, hoàn thành 78,1% dự báo cả năm của chúng tôi.

Nâng dự phóng EPS 1,8%/3% trong năm 2021/22

LN ròng dự báo tăng 17,1%/16,7% trong 2021/22F sv mức 16%/15,3% trước đó, do NIM được kỳ vọng cải thiện tốt hơn từ 7-13 đcb dựa trên chi phí vốn thấp hơn. Do đó, tăng trưởng kép (CAGR) NII đạt 15,5% giai đoạn 2021/22 nhờ CAGR tín dụng 15% và dự báo NIM tăng 5 đcb.

Duy trì đánh giá Khả Quan với giá mục tiêu tăng lên 29.300 đồng/cp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả Quan đối với cổ phiếu TCB với mức giá mục tiêu cao hơn là 29.300 đồng/cp do chuyển sang sử dụng P/BV 2021. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp định giá thu nhập thăng dư (chi phí vốn: 13,7%, tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/BV 2021 1,2 lần, tỷ trọng tương đương. Động lực tăng giá là tăng trưởng tín dụng cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá đến từ NIM cải thiện thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status