Hợp tác cùng phát triển

TCB – Kết quả kinh doanh dẫn đầu ngành – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 01/11/2021    742

Chia sẻ

  • LN ròng Q3/21 tăng 40% svck nhờ tín dụng tăng mạnh hơn, chi phí giảm.
  • Chúng tôi nâng dự báo EPS lên 9-12% cho năm 2021-23 do tín dụng và NIM tăng cao hơn, hệ số CIR thấp hơn và chi phí tín dụng cao hơn
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu tăng lên là 64.100đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND51.800

VND64.100

0,00%

Khả quan

Tài chính

Q3/21: Tín dụng tiếp tục tăng mặc dù giãn cách xã hội trên toàn quốc

Tín dụng Q3/21 tăng 33% svck nhưng chỉ tăng 3,9% sv quý trước, thấp hơn mức tăng 6,2%/6% sv quý trước trong Q1-Q2/21. Cùng với biên lãi suất (NIM) không đổi svck là 5,6%, TN lãi thuần (NII) tăng 31% svck. Tuy nhiên, so với Q2/21, NIM dự báo cả năm trong Q3/21 giảm 32 điểm cơ bản (đcb), chủ yếu do lợi suất tài sản giảm 26 đcb do TCB giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong Q3/21. Trong khi đó, TN ngoài lãi (Non-II) giảm 13,3% svck do TN khác giảm 81,2% svck. Về mặt chi phí, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm xuống 29,9% trong Q3/21 từ 33,2% trong Q3/20; trong khi chi phí dự phòng giảm 43% svck. Do đó, LN ròng tăng 40% svck trong Q3/21, thấp hơn mức tăng 67,2% svck trong Q2/21.

9T21: Thu nhập tăng mạnh mẽ, tỷ lệ CIR và trích lập dự phòng giảm

Tín dụng của TCB tăng lên 17% trong 9T21 từ 12,6% trong 6T21 và gần gấp đôi tỷ lệ 9,2% trong 9T20, nhờ dư nợ vay tăng 15,7% và trái phiếu doanh nghiệp tăng 25,1%. NIM dự báo cả năm trong 9T21 tăng 89 đcb svck lên 5,7% do chi phí vốn giảm 118 đcb svck nhờ tỷ lệ CASA tăng lên 49% cuối Q3/21 trong khi lợi suất tài sản chỉ giảm 12đcb svck, được hỗ trợ nhờ mở rộng cho vay bán lẻ vững chắc (+24,3% sv đầu năm). Do đó, NII tăng 46,3% svck trong 9T21. Non-II tăng 24,7% svck nhờ TN phí thuần (NFI) tăng 37,2% svck. Hệ số CIR giảm xuống 28,9% trong 9T21 từ 32,8% trong 9T20 do cải thiện hiệu quả hoạt động; và chi phí dự phòng giảm 9,2% svck do chất lượng tài sản vững chắc của ngân hàng. Nhờ vậy, LN ròng tăng 60,6% svck trong 9T20, gấp 3,2 lần tốc độ tăng trong 9T20, hoàn thành 85,5% dự báo cả năm của chúng tôi

Chất lượng tài sàn duy trì vững chắc

Tại cuối Q3/21, tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng lên 0,57% từ mức 0,36% vào cuối Q2/21, trong khi dự phòng bao nợ xấu (LLR) giảm xuống còn 184,4% từ mức 258,9% vào cuối Q2/21. Trong khi đó, nợ tái cơ cấu tăng lên 2,8 triệu tỷ đồng (0,9% dư nợ vay cuối Q3/21) từ 2,7 triệu tỷ đồng vào cuối Q2/21.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 64.100đ/cp

Chúng tôi nâng EPS giai đoạn 2021-23 lên 9-12% do tăng trưởng tín dụng và mở rộng NIM cao hơn kỳ vọng trước đó; CIR thấp hơn kỳ vọng trước đó; và chi phí tín dụng cao hơn. Do đó, giá mục tiêu mới của chúng tôi tăng lên 64.100 đồng/cp từ 57.100 đồng/cp trước đó, theo định giá thu nhập thặng dư (Chi phí vốn: 12,7%, tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B 2,2 lần trung bình giá trị sổ sách FY21-22, tỷ trọng bằng nhau. Chúng tôi chuyển sang trung bình giá trị sổ sách FY21-22 từ giá trị sổ sách 2021 trước đó. Tiềm năng tăng giá là tăng trưởng tín dụng và NIM cao hơn kỳ vọng. Rủi ro giảm giá là nợ xấu cao hơn dự báo.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status