Hợp tác cùng phát triển

TCB – Giá giảm mạnh là thời điểm để mua vào – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/07/2019    133

Chia sẻ

  • Mô hình ngân hàng dựa trên hệ sinh thái của TCB là lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác tại Việt Nam.
  • Chúng tôi kỳ vọng cho vay cá nhân tăng trưởng mạnh và tỉ lệ CASA tăng sẽ cải thiện NIM trong giai đoạn 2019-21.
  • Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng đạt CAGR 16,7% giai đoạn 2019-21.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND20.800 VND27.400 0% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status