Hợp tác cùng phát triển

TCB – Chất lượng tài sản có dấu hiệu suy giảm – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/08/2019    135

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng Q2/2019 tăng 14,7% so với cùng kỳ (yoy) và 15,7% so với quý trước, với cho vay tăng tốc trong quý 2 nhờ cho vay cá nhân và SME.
  • Lợi nhuận ròng 6T2019 đạt 4.492 tỷ đồng (+8,2% yoy), đạt 48% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 27.400 đồng/cp cho TCB.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND20.700 VND27.400 0% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status