Hợp tác cùng phát triển

TCB – 6T21: Tín dụng và CASA tăng trưởng mạnh mẽ – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 27/07/2021    1573

Chia sẻ

  • Trong Q2/21, LN ròng tăng 67% svck nhờ thu nhập hoạt động tăng vững chắc và tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) được cải thiện.
  • Nâng dự phóng EPS lên 24-27% trong giai đoạn 2021-2023 dựa trên giả định tín dụng và NIM tăng cao hơn và tỷ lệ CIR và chi phí tín dụng giảm.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 57.200 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND49,000

VND57,200

0,0%

KHẢ QUAN

Tài chính

Q2/21: Lợi nhuận tăng trưởng vượt trội, dẫn đầu ngành ngân hàng

Trong Q2/21, thu nhập (TN) lãi thuần tăng 67,3% svck nhờ tín dụng tăng 35% svck và NIM tăng 157 điểm cơ bản (đcb) svck. TN ngoài lãi tăng 44,2% svck, chủ yếu do TN phí thuần tăng 31% svck. Do đó, tổng TN hoạt động tăng 60% svck trong Q2/21. Về chi phí, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm xuống 28,1% Q2/21 từ mức 28,7% trong Q1/21 và thấp hơn mức 29,5% trong Q2/20. Chi phí dự phòng chỉ tăng 36% svck, giúp lợi nhuận (LN) ròng tăng 67,2% svck trong Q2/21, mức tăng mạnh nhất trong số các ngân hàng chúng tôi đang theo dõi.

6T21: NIM tăng mạnh mẽ nhờ tỷ lệ CASA cải thiện đáng kể

Tín dụng tăng 12,6% trong 6T21, cao hơn so với mức 3,5% trong 6T20, nhờ mảng cho vay bán lẻ tăng mạnh 16,2%, mảng cho vay khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn tăng 11,6% và trái phiếu doanh nghiệp tăng 11,3%. Do đó, lợi suất tài sản 6T21 tăng 24 đcb svck lên 7,8% nhờ mảng cho vay bán lẻ tăng mạnh; trong khi chi phí vốn giảm 128đcb svck do tỷ lệ CASA tăng đạt 46% cuối 6T21 từ mức 34% cuối 6T20. Nhờ vậy, NIM dự báo cả năm tăng 135 đcb svck lên 5,8%, cao thứ 2 toàn ngành. Hệ số CIR giảm xuống 28,4% trong 6T21 từ 32,5% trong 6T20. Từ đó, LN ròng trong 6T21 tăng 72,7% svck đạt 9.108 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản và tỷ lệ an toàn vốn vững chắc

Tính tới cuối Q2/21, tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 0,36%, duy trì ở mức thấp nhất toàn ngành; trong khi đó, tỷ lệ bao nợ xấu tăng đạt 259%, tiếp tục cao thứ 2 trong ngành; Bên cạnh đó, nợ tái cơ cấu tiếp tục giảm xuống mức 2,7 nghìn tỷ đồng nhờ kinh tế phục hồi. Trong khi đó, hệ số CAR ở mức 15,2%, tiếp tục dẫn đầu ngành, giúp TCB có thêm lợi thế trong thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Tăng trưởng kép (CAGR) LN ròng dự báo ở mức 20% giai đoạn 2021-23

Trong 2021-23, chúng tôi dự báo CAGR TN lãi thuần đạt 18% nhờ CAGR tín dụng đạt 17% và NIM tăng 15đcb; mảng bán lẻ và KHDN lớn tiếp tục thúc đẩy tín dụng trong khi NIM tăng nhờ cải thiện tỷ lệ LDR và CASA. CAGR TN từ phí được dự báo đạt 30%. Chúng tôi ước tính tỷ lệ CIR duy trì ở mức 32%; chi phí tín dụng ở mức 0,8% đủ duy trì chất lượng tài sản. Do đó, CAGR LN ròng ước đạt 20% trong 2021-23.

Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu cao hơn là 57.200 đồng

Giá mục tiêu mới 57.200đ/cp, dựa trên định giá thu nhập thặng dư (COE: 12,7%, LTG: 4%) và P/B 2021 2,2 lần. Chúng tôi nâng dự phóng P/B từ 1,7 lên 2,2 lần để phản ánh triển vọng LN trong 2021-23. Tiềm năng tăng giá là tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá là NIM mở rộng thấp hơn dự phóng.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status