Góp ý cho VNDIRECT

TCB – 6T20: Lợi nhuận và chất lượng tài sản tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 12/08/2020    253

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng 6T20 tăng 17,4% svck đạt 5.273 tỷ đồng nhờ thu nhập tăng mạnh, hoàn thành 49,2% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Việc trích lập dự phòng tích cực đã đưa tỷ lệ nợ xấu xuống 0,9% vào cuối Q2/20, mức thấp nhất từ ​​trước đến nay và tỷ lệ bao nợ xấu đạt mức 108,6%.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi là 27.400 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 19.400

VND 27.400

0%

KHẢ QUANG

Ngân hàng

Tăng trưởng thu nhập Q2/20 giúp đẩy mạnh trích lập dự phòng

Thu nhập lãi (NII) trong Q2/20 của TCB tăng 26% so với cùng kỳ (svck), do tín dụng tăng 9,9% svck, nhờ dư nợ vay tăng 24,9% svck trong khi trái phiếu doanh nghiệp giảm 35,9% svck; biên lãi suất (NIM) tăng 47 điểm cơ bản svck. Thu nhập ngoài lãi (Non-II) tăng 16,3% svck nhờ thu nhập (TN) ròng từ phí tăng 33,9% svck; và TN từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 172,3% svck do giảm 51% trái phiếu Chính phủ sẵn sàng để bán trong Q2/20. Chi phí dự phòng tăng 6,1 lần svck giúp giảm tỷ lệ nợ xấu (NPL) xuống 0,9% cuối Q2/20 từ mức 1,8% cuối Q2/19. LN ròng Q2/20 tăng 16,9% svck đạt 2.817 tỷ đồng.

LN ròng 6T20 tăng 17,4% svck nhờ thu nhập tăng mạnh

TN lãi 6T20 tăng 25,7% svck nhờ tín dụng tăng 9,9 svck và NIM tăng 36 điểm cơ bản svck. Trong khi đó, TN ngoài lãi tăng 39,9% svck nhờ TN ròng từ dịch vụ tăng 41,1% svck và TN từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 5,3 lần svck. Tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) cải thiện lên 32,5% trong 6T20 sv mức 35% trong 6T19 do một số hoạt động tiếp thị và chương trình kết nối khách hàng bị gián đoạn do Covid-19. Chi phí dự phòng tăng 5,1 lần svck. Do đó, LN ròng chỉ tăng 17,4% svck lên 5.273 tỷ, bằng 49,2% dự báo cả năm của chúng tôi.

Chất lượng tài sản cải thiện trong 6T20

Tỷ lệ xóa nợ dự phóng cả năm là 1,5% trong 6T20, tăng từ mức 0,1% trong năm 2019. Do đó tỷ lệ nợ xấu đạt mức thấp nhất từ ​​trước đến nay là 0,9% vào cuối 6T20, trong khi tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) ổn định ở mức 108,6% vào cuối Q2/20, cao thứ hai sau mức 117,9% vào cuối 1Q20.

Dự báo LN ròng đạt tăng trưởng kép 15,7% giai đoạn 2020-22F

TCB đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận hạn mức tăng trưởng tín dụng mới hơn so với trước đó là 13%. Cùng với hệ số CAR cao là 16,9% vào cuối 6T20, TCB có đủ năng lực để tiếp tục tập trung vào mảng tài trợ cho vay mua nhà do nhu cầu cao về nhà ở. Hơn nữa, các nỗ lực để tăng tỷ lệ CASA tiếp tục có hiệu quả giúp nâng cao NIM và thu nhập dịch vụ của ngân hàng. Do đó chúng tôi vẫn kỳ vọng lợi nhuận ròng của TCB sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép là 15,7% trong 2020-22F nhờ vào tăng trưởng kép 14,9% của tín dụng; NIM tăng 23 điểm cơ bản; và TN ngoài lãi tăng trưởng kép 15,2%, trong đó tăng trưởng kép từ thu nhập dịch vụ là 21%.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 27.400 đồng/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên phương pháp thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 13,7%; tăng trưởng dài hạn: 4,0%; tỷ trọng 50%) và 1,2x FY20F P/BV (tỷ trọng 50%). Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn ước tính.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY