Hợp tác cùng phát triển

SZC – Áp lực từ gia tăng chi phí đền bù đất – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 31/05/2022    596

Chia sẻ

  • Trong Q1/22, SZC công bố doanh thu tăng 55,6% svck trong khi LN ròng giảm 5,3% svck, chỉ hoàn thành 12,8% dự phóng cả năm.
  • Chúng tôi kì vọng doanh thu/LN ròng năm 2022 lần lượt tăng 58,2%/16,3% svck.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 81.100 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND52.600

VND81.100

1,93%

KHẢ QUAN

Ba

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trái chiều trong Q1/22
SZC công bố doanh thu Q1/22 đạt 277,3 tỷ đồng (+55,6% svck) nhờ doanh thu KCN tăng mạnh (+56,3% svck) khi nhu cầu thuê tăng cao ở miền Nam. Tuy nhiên, biên LN gộp Q1/22 giảm 23,3 điểm % svck do giá đất bồi thường tại dự án KCN Châu Đức tăng 100% svck, khiến cho giá vốn hàng bán trong Q1/22 tăng 146,7% svck. Do đó, LN ròng Q1/22 giảm 5,3% svck xuống 75,3 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 12,8% dự phóng cả năm của chúng tôi.
Đứng vững trước sóng gió
Từ tháng 3/2022, tỉnh BR-VT đã dừng phê duyệt phương án đền bù đất để chờ điều chỉnh giá đất mới. Chúng tôi dự báo biên LN gộp mảng BĐS KCN năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng chi phí đền bù đất. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng SZC sẽ đứng vững trước những khó khăn và tăng trưởng mạnh ở hai mảng kinh doanh cốt lõi: chúng tôi kỳ vọng doanh thu BĐS KCN/BĐS dân cư năm 2022 sẽ tăng lần lượt 0,7%/100% svck. Nhìn chung, chúng tôi dự báo LNST năm 2022 tăng 16,4% svck lên 377 tỷ đồng.
Điều chỉnh dự phóng KQKD 2022-24
Chúng tôi điều chỉnh hạ doanh thu 2022/23 xuống lần lượt 15,5%/13,6% so với dự báo trước đó do chúng tôi lo ngại về việc giải phóng mặt bằng KCN có thể chậm hơn dự kiến. Do chi phí bồi thường cao hơn, chúng tôi hạ dự báo biên LN gộp năm 2022/23 lần lượt giảm 11,6/7,3 điểm % so với dự báo trước đó. Do đó, chúng tôi điều chỉnh LNST năm 2022/23 giảm 35,9%/26,0% so với dự báo trước đó.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 81.100 đồng/cp
Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 81.100 đồng/cp theo phương pháp định giá từng phần. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, tuy nhiên chúng tôi tự tin về KQKD của SZC nhờ 1) KCN Châu Đức có vị trí cạnh tranh tại BR-VT; 2) đà tăng giá thuê KCN tại BR-VT; 3) giai đoạn 2 của Sonadezi Hữu Phước mở bán nửa đầu 2022 sẽ tiếp tục được hưởng lợi giá tăng và đạt tỷ lệ hấp thụ cao. Tiềm năng tăng giá 1) doanh thu KCN và dân cư tốt hơn dự kiến, 2) giải phóng mặt bằng nhanh hơn giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Rủi ro giảm giá 1) giá đền bù đất cao hơn dự kiến, 2) tiến độ pháp lý tại các dự án KĐT chậm hơn dự kiến

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status