Hợp tác cùng phát triển

STK – Vững bước trước sóng gió – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/05/2022    173

Chia sẻ

  • Doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 STK tăng trưởng lần lượt 12,9% và 8,8% svck, thấp hơn dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng LN ròng năm 2022/23 xuống 6,9%/ 16,9% do kết quả kinh doanh (KQKD) Q1/22 thấp hơn kỳ vọng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan và giảm giá mục tiêu xuống 68.200đ/cp

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND59.000

VND68.200

2,54%

KHẢ QUAN

Vật liệu cơ bản

Đà tăng trưởng LN chậm lại
STK ghi nhận doanh thu Q1/22 đạt 640 tỷ đồng (+12,9% svck) và LN ròng 76,3 tỷ đồng (+ 8,8% svck). KQKD Q1/22 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do (1) STK đã từ chối nhận thêm đơn đặt hàng sợi tái chế do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và 2) biên LN gộp giảm 2,3 điểm % xuống 17,5% sau khi giá chip Polyetylen (PE) tăng mạnh trong Q1/22.
Nhiều thử thách phía trước
Chúng tôi cho rằng STK sẽ đôi mặt với nhiều khó khăn do giá NVL đầu vào tăng cao và sự gia nhâp của các đối thủ mới. Giá chip PE, chiếm 60% giá vốn hàng bán đã tăng 18% svck trong Q1/22 sau đà tăng của giá dầu. Chúng tôi dự phóng giá chip PE sẽ giảm dần tới cuối năm 2022, đạt 28.309 đồng/kg (+10,8% svck) vào năm 2022 và 27.459đ/kg (-3% svck) trong 2023. Bên cạnh đó, công ty TNHH Polytex Far Eastern, nhà sản xuất sợi Đài Loan sẽ chuyển nhà máy sợi sang Việt Nam với công suất 60.000 tấn / năm vào năm 2022. Far Eastern sẽ là nhà sản xuất sợi tái chế thứ ba tại Việt Nam với mục tiêu cung cấp cho ngành dệt may Đài Loan & các nhà sản xuất hàng may mặc. Do đó, chúng tôi cho rằng sự cạnh tranh trên thị trường nội địa đang nóng lên do quy mô của nhà máy Far Eastern tương đương với STK.
Thay đổi dự phóng LN 2022-23
Chúng tôi giảm DT từ sợi tái chế 2022/23 xuống 22,5%/9,1% so với dự báo trước đó do (1) KQKD Q1/22 thấp hơn kỳ vọng và áp lực cạnh tranh gia tăng từ các công ty mới bắt đầu; (2) Nhà máy Unitex sẽ khánh thành vào Q2/23, chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Chúng tôi điều chỉnh giảm 0,4 điểm %/0,5 điểm % biên LN gộp 2022/23 sau khi giá chip PE tăng 8%/6%. Do đó, LN ròng 2022/23 điều chỉnh giảm lần lượt là 6,9%/16,9% so với dự phóng trước đó. Tuy nhiên, tăng trưởng LN ròng vẫn giữ ở mức 28% trong năm 2022-23, cao hơn mức trung bình 91% trong năm 2020-21.
Duy trì khuyến nghị Khả quan và giảm giá mục tiêu xuống 68.200đ/cp
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá TP xuống 5,6% sau khi hạ EPS năm 2022-23 lần lượt 6,9%/16,9%. Giá cổ phiếu của STK đã giảm 14% kể từ 15/04 sau sự sụt giảm chung của thị trường. Chúng tôi cho rằng STK vẫn là một cổ phiếu được ưa thích trong lĩnh vực xuất khẩu với mức tăng trưởng LN trung bình 28% trong 2022-23. Tiềm năng tăng giá là DT sợi tái chế và sợi nguyên sinh cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm giá NVL đầu vào tăng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status