Hợp tác cùng phát triển

STK – Tiếp tục tỏa sáng bấp chấp đứt gãy chuỗi cung ứng- Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/11/2021    633

Chia sẻ

  • STK ghi nhận DT Q3/21 đạt 1.577 tỷ đồng (+ 29,0% svck) và LNR đạt 203 tỷ đồng (+ 171,0% svck), hoàn thành 62,1% và 70,4% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng STK sẽ được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc và các nhà sản xuất sợi nước ngoài khác kể từ T10/21.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 72,500 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND60.500

VND72.500

2,84%

Khả quan

Vật liêu cơ bản

Kết quả khả quan tiếp tục đến với STK trong Q3/21
STK tiếp tục ghi nhận KQKD tích cực trong Q3/21 bất chấp ảnh hưởng từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch COVID-19 ở khu vực miền Nam. STK ghi nhận DT Q3/21 đạt 469 tỷ đồng (+ 43,1% svck) và LNR 62,4 tỷ đồng (+ 212,2% svck). Kết quả khả quan trong Q3/21 đến từ mức nền thấp trong Q3/20 và STK đã tập trung sản xuất các sản phẩm cao cấp (sợi tái chế và sợi nguyên sinh chất lượng cao) giúp cải thiện biên LNG của công ty. DT và LNR 9T/21 đạt 1.577 tỷ đồng (+ 29,3% svck) và 203 tỷ đồng (+ 171,2% svck), hoàn thành 62,1% và 70,4% dự báo cả năm của chúng tôi.

Thay đổi dự phóng năm 2022/23
Chúng tôi tăng dự phóng DT của STK trong 2022/23 lên 10,8%/8,3% so với báo cáo trước dựa trên việc STK sẽ giành thêm thị phần từ thị trường nội địa. Chúng tôi tăng biên LNG trong năm 2022/23 thêm 0,3 điểm % do giả định rằng nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động thương mại trong Q1/23 và đạt 80% công suất trong 2023. Ngoài ra, thuế chống bán phá giá đối với sợi Trung Quốc và các đối thủ cạnh tranh khác sẽ hỗ trợ cho STK cải thiện biên LNG trong năm 2022-23. Do đó, LNR của STK trong 2022/23 tăng 12,9%/17,4%.

Cổ phiếu STK có còn thật sự hấp dẫn khi giá đã tăng 195% từ đầu năm?
Đầu tiên, chúng tôi kỳ vọng LNR của STK sẽ tăng 10,7% svck trong Q4/21 và 18,2% svck Q1/22 do phân khúc sợi tái chế sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa. Hơn nữa, STK là một trong những nhà sản xuất sợi được hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ. Cuối cùng, chúng tôi dự kiến GĐ1 của nhà máy Unitex sẽ đi vào hoạt động thương mại vào Q1/23 và đạt 80% công suất trong 2023 với sản lượng 28.400 tấn. Chúng tôi cho rằng P/E năm 2022 của STK là 13,5 lần vẫn rất hấp dẫn với một công ty có tốc độ tăng trưởng kép 37,0% trong 2021-23.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 72,500 đồng
Chúng tôi nâng giá mục tiêu của STK lên 30,2% sau khi tăng 12,9%/17,4% EPS năm 2022-23 và P/E mục tiêu 13,5 lần. Tiềm năng tăng giá là sản lượng sợi tái chế tăng trưởng mạnh hơn nhờ nhu cầu thị trường phục hồi. Rủi ro giảm giá là diễn biến dịch Covid-19 phức tạp hơn ở thị trường nội địa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của STK

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status