Hợp tác cùng phát triển

STK – KQKD Quý 1 khả quan, triển vọng 2019 tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/05/2019    248

Chia sẻ

  • Doanh thu đi ngang nhưng cơ cấu sản phẩm cải thiện. Lợi nhuận Q1/2019 tăng mạnh do chi phí hoạt động giảm.
  • Chúng tôi nâng dự phóng LNST 2019 thêm 5,2% do biên LNG cải thiện. Kế hoạch mở rộng đầy tham vọng để đưa STK trở thành nhà sản xuất
    sợi polyester lớn nhất tại Việt Nam từ năm 2022.
  • Chúng tôi giữ KN MUA với giá mục tiêu cao hơn, dựa trên triển vọng tích cực từ (1) cơ cấu sản phẩm cải thiện giúp biên LNG gia tăng và (2) chính sách cổ tức hấp dẫn 1.500 đồng/cp (tương ứng tỷ suất cổ tức 6,8%).
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND23.400 VND25.200 6,8% MUA DỆT MAY

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status