Hợp tác cùng phát triển

STK – 29/10/2019 – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 29/10/2019    255

Chia sẻ

  • Doanh thu 9T2019 sụt giảm do chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại kéo dài. Biên lợi nhuận gộp trong 9T2019 gia tăng nhờ cải thiện cơ cấu sản phẩm. LNST 9T2019 tăng trưởng ổn định ở mức 22,7% nhờ vào biên LNG được cải thiện và khả năng quản trị chi phí tốt.
  • Chúng tôi vẫn ưu tiên STK cho lựa chọn cổ phiếu trong ngành dệt may do đây là một trong số ít các nhà sản xuất có khả năng hạn chế ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại nhờ vào thay đổi cơ cấu sản phẩm.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND19.150 VND25.200 7,8% MUA DỆT MAY

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status