Hợp tác cùng phát triển

SCS – Một năm thách thức phía trước – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 03/02/2023    239

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q4/22 đi ngang đạt 157 tỷ trong bổi cảnh nhu cầu suy giảm. LN ròng 2022 tăng 14,6% svck, đạt 90,9% dự phóng của chúng tôi
  • Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2023-24 tăng 12,2%-9,2% để phản ánh nhu cầu vận tải hàng hóa hàng không suy yếu thời gian tới.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 102.600 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND72.900

VND102.600

6,38%

Khả quan

Công nghiệp

Lợi nhuận ròng Q4/22 đi ngang trong bối cảnh nhu cầu suy giảm toàn cầu
Sản lượng hàng hóa quốc tế Q4/22 của SCS sụt giảm 32,2% svck do nhu cầu suy giảm toàn cầu và hoạt động thương mại tắc nghẽn do chiến tranh. Sản lượng hàng hóa nội địa cũng giảm 5,9% svck trong Q4 do hoạt động sản xuất yếu, khiến tổng sản lượng hàng hóa của SCS đạt 48.039 tấn (giảm 27,4% svck). Doanh thu Q4/22 giảm 25,6% svck trong khi biên LN gộp tăng thêm 10,8 điểm % svck nhờ cắt giảm chi phí. Kết hợp với lãi tiền gửi cao hơn, LN ròng của SCS đi ngang svck và đạt 157 tỷ.
Trong cả năm 2022, sản lượng hàng hóa dù duy trì đà tăng trưởng trong 3 quý đầu năm nhưng đã giảm kể từ Q4/22. Tổng sản lượng hàng hóa 2022 giảm 3,1% svck trong khi giá bán bình quân tăng nhẹ 1% svck, giúp doanh thu tăng 1% svck. Biên LN gộp tăng 4,4 điểm % svck nhờ nỗ lực tiết giảm chi phí nhân công (-36,3% svck). Tổng hợp lại, LN ròng 2022 tăng 14,6% svck, hoàn thành 90,9% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Một năm thách thức phía trước
Chúng tôi cho rằng các yếu tố tiêu cực như tiêu dùng suy giảm, chiến tranh Ukraina tiếp diễn, giá cước vận tải biển cạnh tranh, giá nhiên liệu cao sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng hóa hàng không toàn cầu trong nửa đầu 2023. Tuy nhiên, tác động sẽ giảm dần khi FED quay đầu chính sách và Trung Quốc mở cửa kinh tế. Do đó, chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa hàng không Việt Nam có thể phục hồi từ Q3/2023, nâng tổng sản lượng lên 1.413.344 tấn (+1% svck). Chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa của SCS trong 2023 tăng 2,4% svck (thấp hơn dự phóng trước 18,5%). Giá dịch vụ trung bình có thể tăng nhẹ 1% svck nhờ đồng USD mạnh hơn. Đáng chú ý, SCS đã dừng kế hoạch M&A nhà ga hàng hóa khác ở Nội Bài để dành nguồn lực cho các kế hoạch khác.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 102.600 đồng/cp
Chúng tôi giảm giá mục tiêu của SCS 5,4% so với báo cáo trước do (1) chúng tôi chuyển mô hình dòng tiền sang năm 2023, và (2) chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2023-24 xuống 12,2%-9,2%. Rủi ro tăng giá là việc phê duyệt đầu tư nhà ga mới tại Long Thanh. Rủi ro giảm giá là tiêu dùng toàn cầu suy giảm khiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng không suy giảm.
.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status