Hợp tác cùng phát triển

SCS – Khởi đầu 2021 thuận lợi – Báo cáo KQKD

Báo cáo phân tích DN 22/04/2021    595

Chia sẻ

 • SCS thông báo lợi nhuận ròng Quý 1/2021 đạt 137 tỷ đồng (+13,0% svck), hoàn thành 24,2% dự phóng cả năm của chúng tôi.
 • Chúng tôi kỳ vọng SCS duy trì sự phục hồi vững chắc với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2021 lần lượt đạt 17,2% svck và 22,0% svck.
 • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu không đổi 161.400 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND126.000

VND161.400

6,73%

KHẢ QUAN

CÔNG NGHIỆP

Kết quả kinh doanh Quý 1/2021 tích cực

 • Trong Quý 1/2021, doanh thu SCS tăng 6,8% svck đạt 196,1 tỷ nhờ sự phục hồi của sản lượng hàng hóa (+3,5% svck) và giá dịch vụ trung bình (+3,5% svck) do tỷ trọng hàng lạnh với phí dịch vụ cao hơn.
 • Biên lợi nhuận gộp thu hẹp 0,3 điểm % svck xuống 79,3% do chi phí thuê ngoài tăng 11,4% svck. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực cắt giảm chi phí, chi phí QLDN giảm 8,0% svck đã giúp lợi nhuận ròng tăng 13,0% svck. Đây là một kết quả khả quan xét trong bối cảnh đường bay quốc tế ở Việt Nam bị dừng chỉ trong nửa tháng của Quý 1/2020 so với cả Quý 1/2021.
 • So sánh với quý trước, tổng sản lượng Quý 1/2021 giảm 8,2% do quý 1 là mùa thấp điểm của hoạt động vận tải hàng không, tuy nhiên doanh thu chỉ giảm 0,7% svqt nhờ giá dịch vụ trung bình cao hơn (+8,5% svqt). Lợi nhuận ròng Quý 1/2021 tăng 6,9% svqt cho thấy tác động tích cực từ việc cắt giảm chi phí.
 • Tổng hợp lại, doanh thu và lợi nhuận ròng Q1/21 phù hợp với ước tính và hoàn thành lần lượt 24,2%/24,2% dự phóng của chúng tôi.

Duy trì đà phục hồi trong năm 2021

 • Với kỳ vọng đường bay quốc tế được mở lại vào cuối Quý 3/2021, chúng tôi duy trì dự phóng cả năm 2021, trong đó tổng sản lượng hàng hóa sẽ tăng 10,3% svck với lượng hàng hóa nội địa tăng 6,9% svck và lượng hàng hóa quốc tế tăng 11,5% svck
 • Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của SCS sẽ tăng lần lượt 17,2%/22,0% svck trong năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 161.400 đồng/cp

 • Duy trì giá mục tiêu 161.400 đồng/cp theo phương pháp DCF (WACC: 12,1%).
 • Tiềm năng tăng giá bao gồm thông báo về mở rộng công suất và kế hoạch M&A.
 • Rủi ro giảm giá bao gồm bất ổn từ dịch bệnh hay khủng hoàng ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu.

Xem chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status