Hợp tác cùng phát triển

Ủy thác giao dịch

DỊCH VỤ ỦY THÁC DÀNH CHO

Khách hàng cá nhân có nhu cầu tìm kiếm chuyên gia ủy thác quản lý đầu tư giao dịch chứng khoán

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

–  Mục tiêu đầu tư: Khách hàng được hỗ trợ xây dựng mục tiêu đầu tư, xác định mức độ rủi ro phù hợp và các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu để làm đầu bài cho việc tìm kiếm chuyên gia đầu tư phù hợp và tin tưởng ủy thác quản lý danh mục đầu tư. 
Tài sản – Giám hộ: Hệ thống giám hộ quản lý tài sản sẽ cung cấp công cụ giám hộ trung gian, giúp khách hàng đảm bảo các nguyên tắc giao dịch đã được cam kết ủy thác.
Cơ hội/Rủi ro – Kết nối: Kết nối nền tảng tri thức của đội ngũ chuyên gia quản lý tài khoản ủy thác giao dịch có kinh nghiệm lâu năm và có khả năng nhận diện và nắm bắt cơ hội và quản trị rủi ro hiệu quả.

LỢI ÍCH

Được tham gia các khóa học đào tạo đầu tư chứng khoán và các buổi hội thảo chuyên đề đầu tư của chuyên gia.
– Tài khoản STOCKBOOK giúp kết nối nhà đầu tư với chuyên gia quản lý tài khoản để đảm bảo sự trao đổi thông tin minh bạch và hiệu quả.
– Chuyên gia quản lý danh mục đầu tư quản lý tài khoản chuyên biệt.

PHÍ DỊCH VỤ

– Phí giao dịch: 0.15%
– Phí quản lý tài khoản : Thỏa thuận
– Phí chia sẻ lợi nhuận : Thỏa thuận

DMCA.com Protection Status