Hợp tác cùng phát triển

Tư vấn giao dịch chứng khoán

DỊCH VỤ DÀNH CHO

Khách hàng cá nhân muốn có chuyên gia môi giới riêng để giúp tư vấn giao dịch và quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán.

GIÁ TRỊ MỤC TIÊU

Khách hàng được lựa chọn nhà Môi giới phù hợp để đảm bảo:

– Mục đích – Tư vấn: Tư vấn thiết lập và điều chỉnh mục tiêu giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường và kinh nghiệm đầu tư giao dịch của khách hàng.
– Tài sản – Chăm sóc: Giúp khách hàng lựa chọn cổ phiếu và quản lý bảo vệ tài khoản giao dịch chứng khoán.
– Cơ hội/Rủi ro – Kết nối: Cung cấp kết nối các thông tin về cơ hội giao dịch và rủi ro thị trường và cổ phiếu.

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ

– Được tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng giao dịch chứng khoán nâng cao của Chuyên viên môi giới.
– Tài khoản STOCKBOOK giúp kết nối nhà đầu tư với chuyên gia môi giới và cộng đồng riêng của Môi giới, giúp truy cập room tư vấn đầu tư và các thông tin về cổ phiếu và báo cáo thị trường.
– Được lựa chọn chuyên gia môi giới riêng tư vấn đầu tư giao dịch.

PHÍ DỊCH VỤ

– Phí giao dịch : 0.2%/ GTGD, thay đổi bậc thang theo quy mô giao dịch.
– Chính sách phí ưu đãi đối với khách hàng có giá trị giao dịch lớn.

DMCA.com Protection Status