Hợp tác cùng phát triển

SAB – 11/02/2019 – Báo cáo ngắn

Báo cáo phân tích DN 11/02/2019    161

Chia sẻ

  • Doanh thu thuần Q4/2018 giảm 0,6% so với cùng kỳ do sản lượng bán hàng giảm. Trong năm 2018, doanh thu thuần tăng 5,1% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 11,4%, mặc dù vẫn cao hơn 9,8% so với kế hoạch năm 2018. Theo ban lãnh đạo, thị phần của SAB tăng 2 điểm % vào cuối Q4/2018 kể từ cuối Q2/2018.
  • Ban lãnh đạo cho biết không có kế hoạch đưa sản phẩm thương hiệu Bia Sài Gòn bán tại Thái Lan trong tương lai gần với lý do đưa ra là “rào cản gia nhập thị trường”. Chúng tôi cho rằng điều này thực tế phản ánh những lo ngại của cổ đông chiến lược ThaiBev về vấn đề tự cạnh tranh với chính sản phẩm của mình tại Thái Lan
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND233.000 N/A 1,5% KHÔNG ĐÁNH GIÁ HÀNG TIÊU DÙNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status