Hợp tác cùng phát triển

QNS – 21/02/2019 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 21/02/2019    147

Chia sẻ

  • QNS đã công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán năm 2018 với lợi nhuận vượt mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng tốt, ổn định sẽ được doanh nghiệp tiếp tục duy trì trong năm 2019 và giữ nguyên khuyến nghị Mua với cổ phiếu này.
  • Chúng tôi dự phóng QNS sẽ đạt mức tăng trưởng DTT 7,2% và LNST 12,6% trong năm 2019, nhờ sự phục hồi của giá đường.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với cổ phiếu QNS với mức giá mục tiêu 53.200 VND
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND43.500 VND53.200 3,45% MUA HÀNG TIÊU DÙNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status