Hợp tác cùng phát triển

PVT – Vững vàng qua vùng biển động

Báo cáo phân tích DN 26/02/2021    878

Chia sẻ

  • Doanh thu năm 2020 của PVT giảm 3,9% xuống 7.458 tỷ đồng và LN ròng giảm 11% xuống 614 tỷ đồng, vượt kỳ vọng của chúng tôi.
  • Chúng tôi nâng dự phóng EPS 2021-23 lên 22,7%-24,8% để phản ánh triển vọng tươi sáng khi PVT khởi động lại kế hoạch mở rộng đội tàu trong 2021.
  • Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu cao hơn là 19.800 đồng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND17.100

VND19.800

2,95%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

Tăng trưởng LN ròng Q4/20 mạnh mẽ đến từ thu nhập ngoài hoạt động

Doanh thu (DT) Q4/20 của PVT tăng 14,2% svck lên 2.208 tỷ đồng và LN ròng tăng mạnh 32,3% svck lên 262,5 tỷ đồng nhờ vào (1) 36,3 tỷ đồng thu nhập khác đến từ phí lưu tàu, (2) hoàn nhập chi phí dự phòng được ghi nhận từ đầu năm và (3) doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 92% svck lên 129,1 tỷ đồng một phần đến từ việc PVT trì hoãn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư.

KQKD năm 2020 vượt kỳ vọng của chúng tôi

DT 2020 của PVT giảm 3,9% svck xuống 7.458 tỷ đồng, vượt 19% dự phóng của chúng tôi. Trong khi đó, LN ròng giảm 11% svck xuống 613,5 tỷ đồng do PVT đã thực hiện giảm giá cước thuê tàu để hỗ trợ khách hàng trong năm 2020. Tuy nhiên, LN ròng vẫn vượt 19,2% dự phóng của chúng tôi nhờ vào sản lượng vận chuyển (LPG và dầu thành phẩm) và thu nhập tài chính cao hơn kỳ vọng.

Bảng cân đối lành mạnh là điểm tựa cho kế hoạch trẻ hóa đội tàu

Nhờ vào việc trì hoãn kế hoạch mở rộng đội tàu trong năm 2020, tài khoản tiền và tương đương tiền đã tăng 24% svck lên 3.332 tỷ đồng vào cuối năm, chiếm gần 72% tổng tài sản ngắn hạn của PVT. Ngoài ra, công ty cũng tích cực chi trả nợ vay trong năm, giúp tổng nợ vay giảm 24% svck xuống 2.602 tỷ đồng, cải thiện tỷ lệ D/E lên mức 0,42 vào cuối 2020. Chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ giải ngân trên 4.700 tỷ đồng vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-23 để mua thêm 7 tàu mới, thúc đẩy LN gộp mảng vận tải đạt mức tăng trưởng kép là 8,5%.

Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép LN ròng đạt 6,9% giai đoạn 2021-23

Tăng trưởng LN ròng dự kiến được thúc đẩy bởi (1) sự phục hồi của giá cước từ giữa năm 2021 nhờ giá dầu cao hơn và (2) biên lãi gộp mảng vận tải dầu thô cải thiện 4,7 điểm % từ năm 2020 lên 20,9% vào năm 2022 nhờ vào việc đầu tư tàu VLCC trong nửa cuối năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 19.800 đồng

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 19.800 đồng do điều chỉnh tăng dự phóng EPS 2021-23 lên 22,7-24,8%. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa theo tỷ trọng tương đương 2 phương pháp định giá DCF và P/E mục tiêu 2021-23 là 9,1x. Tiềm năng tăng giá gồm sản lượng vận tải dầu thành phẩm và LPG cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là giá dầu/giá cước giảm.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status