Hợp tác cùng phát triển

PVT – Tăng trưởng lợi nhuận chậm lại – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/11/2018    166

Chia sẻ

  • LNST công ty mẹ Q3/2018 giảm 50% qoq nhưng vẫn tăng 7% yoy; LNST công ty mẹ 9T2018 tăng 72% yoy, phù hợp với dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi giảm tăng trưởng kép của EPS còn 5% trong giai đoạn 2019-20.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND17.200

VND21.000

9,61%

KHẢ QUAN

VẬN TẢI BIỂN

Xem chi tiết tại đây

DMCA.com Protection Status