Hợp tác cùng phát triển

PVT – KQKD Q3/20 vượt kỳ vọng – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 30/10/2020    677

Chia sẻ

  • LN trước thuế Q3/20 tích cực hơn dự báo, tăng 6,2% svck mặc dù nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động 51 ngày để bảo dưỡng.
  • Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu. Chúng tôi sẽ cập nhật khi công ty công bố số liệu chi tiết hơn về tình hình hoạt động của từng mảng.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 13.100

VND 14.400

3,05%

KHẢ QUAN

Vận tải biển

KQKD Q3/20 tốt hơn mong đợi

  • Doanh thu thuần Q3/20 tăng 6,5% svck do doanh thu thương mại tăng đã bù đắp cho sự sụt giảm của doanh thu từ các hoạt động cốt lõi (-4,8% svck). Doanh thu từ hoạt động cốt lõi, gồm vận tải và vận hành bảo dưỡng FSO/FPSO, giảm do (1) giảm giá cho thuê FSO Đại Hùng kể từ Q2/20, (2) nhu cầu vận chuyển dầu thô từ nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm do nhà máy tiến hành bảo dưỡng từ ngày 12/8 đến 1/10 và (3) giảm cước vận tải cho nhà máy lọc dầu Dung Quất từ tháng 4 đến tháng 9/2020 dưới tác động của dịch Covid-19.
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp công ty chỉ giảm 0,5 điểm % svck, một kết quả chúng tôi cho là tốt hơn dự kiến trong bối cảnh nhà máy Dung Quất bảo dưỡng 51 ngày. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng vận tải thậm chí tăng 3,1 điểm % svck nhờ (1) giá dầu nhiên liệu VLSFO giảm, giúp giảm chi phí cho các tàu chạy quốc tế và (2) nhu cầu nhập khẩu than tăng (khối lượng than nhập khẩu của Việt Nam trong Quý 3 tăng 68,4% svck).
  • LNTT Q3/20 tăng 6,2% svck, đạt 222 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí thuế TNDN tăng 25,9% svck, LN ròng Q3 giảm 22,2% svck xuống 108 tỷ đồng.

LN ròng 9T20 đạt 77,7% dự báo cả năm

  • LN ròng 9T20 giảm 28,1% svck và hoàn thành 77,7% dự báo năm 2020 của chúng tôi. Con số này tốt hơn kỳ vọng do các kế hoạch đầu tư tàu mới bị trì hoãn trong 9 tháng đầu năm, khiến lợi nhuận tài chính và số dư tiền mặt cuối Q3 cao hơn dự báo. Capex 9T20 chỉ đạt 1,6 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với capex 9T19 là 1.470 tỷ đồng và capex dự phóng năm 2020 của chúng tôi là 1.238 tỷ đồng.
  • Chúng tôi cho rằng PVT có thể triển khai mua tàu trở lại kể từ Q4/2020 do giá tàu đã điều chỉnh về mức hợp lý. Theo dữ liệu trên Bloomberg, giá tàu VLCC và Aframax 10 năm tuổi đều đã giảm ~17% so với đầu năm và tương đương với mức giá mục tiêu của PVT trong kế hoạch năm 2020.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu không đổi

  • Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên sự kết hợp với tỷ trọng bằng nhau giữa phương pháp DCF và P/E mục tiêu 2020-2022 là 7,7 lần.
  • Động lực tăng giá có thể là sản lượng than vận chuyển năm 2021 tăng nhờ một số nhà máy điện than đi vào hoạt động. Rủi ro giảm giá là giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng đến đà hồi phục của giá cước tàu và nhu cầu vận chuyển.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status