Hợp tác cùng phát triển

PVT – KQKD năm 2018 vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 19/02/2019    213

Chia sẻ

  • LNST đạt 644 tỷ đồng, tăng 43,1% yoy và vượt 17,8% dự báo của chúng tôi.
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng EPS dự phóng giai đoạn 2019-20 để phản ánh giả định biên lợi nhuận cao hơn ở mảng vận tải.
  • Chúng tôi ước tính tăng trưởng kép của LNST đạt 2,4% trong giai đoạn 2018-20, đồng thời giữ Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 21.000 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND17.700 VND21.000 6,68% MUA DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY