Hợp tác cùng phát triển

PVT – KQKD 6T21 tích cực như kỳ vọng – Cập nhật KQKD

Báo cáo phân tích DN 02/08/2021    635

Chia sẻ

  • Doanh thu (DT) và lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 tăng trưởng lần lượt 62,3% svck và 606% svck, đạt 4.455 tỷ đồng và 224 tỷ đồng.
  • PVT công bố LN ròng 6T21 tăng trưởng 35,5% svck đạt 354 tỷ đồng, hoàn thành 46,5% dự phóng cả năm của chúng tôi
  • PVT tiếp tục mở rộng đội tàu với việc mua thêm 1 tàu chở khí gần đây.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.500

VND24.100

2,85%

N/a

CÔNG NGHIỆP

Biên LN gộp Q2/21 cải thiện nhờ sự phục hồi của mảng kinh doanh chính

• PVT ghi nhận DT Q2/21 tăng 2,4% so với cùng kỳ (svck) lên 1.873 tỷ đồng nhờ mảng kinh doanh & dịch vụ tăng mạnh (+16,0% svck) trong khi vận tải vẫn duy trì ổn định (+1,8% svck) và mảng FSO/FPSO giảm 11,4% svck.
•Biên LN gộp mảng vận tải tăng 6,8 điểm % nhờ: (1) giá cước thuê tàu phục hồi trong Q2/21 và (2) không phát sinh chi phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 như trong Q2/20. Điều này giúp cho biên LN gộp toàn công ty cải thiện 5,2 điểm % trong Q2/21.
• Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính giảm 66% svck xuống 24,8 tỷ đồng trong Q2/21 do thu nhập lãi giảm (-43% svck xuống 32,5 tỷ đồng) trong khi chi phí lãi vay tăng (+86% svck lên 20,7 tỷ đồng).
• Lợi nhuận trước thuế (LNTT) Q2/21 tăng 11,5% svck, nhưng LN ròng chỉ tăng 4,4% svck lên 213 tỷ đồng do chi phí thuế tăng 27% svck và lợi ích của cổ đông thiểu số tăng 33% svck.
KQKD 6T21: phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi
• LN ròng 6T21 tăng 35,5% svck lên 354 tỷ đồng nhờ giá cước thuê tàu phục hồi, đóng góp LN từ các tàu mua mới và thu nhập khác từ thanh lý tàu trong Q1/21. Mức LN tích cực này phù hợp với kỳ vọng và hoàn thành 46,5% dự báo cả năm của chúng tôi.
• Đáng chú ý, PVT đã tích cực mở rộng đội tàu trong 6T21 với việc giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng để mua 4 tàu mới so với mức đầu tư không đáng kể là 6,3 tỷ đồng trong 6T20.
Tàu mới – động lực tăng trưởng mới
Bên cạnh việc mua 2 tàu chở dầu/hóa chất trong Q1/21 và một tàu hàng rời vào tháng 5, PVT tiếp tục thông báo tiếp nhận 1 tàu chở khí rất lớn – VLGC (NV Aquamarine – 81.605 m3) với giá trị đầu tư 40tr USD vào ngày 1/7. Sau khi mua, tàu này đã ký hợp đồng vận chuyển LPG trên tuyến quốc tế trong 2 năm, hứa hẹn sẽ đóng góp đáng kể vào KQKD của PVT trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về triển vọng của PVT với dự báo tăng trưởng kép LN ròng đạt 10,2% trong 2021-23. Chúng tôi lưu ý rằng PVT có kế hoạch đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng để trẻ hóa đội tàu trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý là việc mua một tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC) và một tàu VLGC.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status