Hợp tác cùng phát triển

PVS – Sẵn sàng cho các hợp đồng mới – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 07/12/2020    1050

Chia sẻ

  • LN ròng 9T20 đạt 68,4% dự phóng của chúng tôi do ghi nhận chi phí dự phòng bất thường tại công ty LDLK và lợi ích cổ đông thiểu số cao.
  • Chúng tôi hạ dự phóng EPS 2020-2022 từ 5,0-13,6% do tiến độ các dự án lớn trong nước như Lô B, Cá Voi Xanh chậm hơn dự kiến.
  • Duy trì đánh giá Khả quan và tăng giá mục tiêu lên 17.700đ/cp do chuyển mô hình định giá DCF sang năm 2021 và sử dụng P/E mục tiêu mới là 8,4 lần.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 15.400

VND 17.700

4,55%

KHẢ QUAN

Dầu khí

LN ròng 9T20 giảm do chi phí và dự phòng tăng

PVS ghi nhận doanh thu thuần tăng 8,5% svck trong 9T20 chủ yếu nhờ doanh thu từ các dự án hiện có như Sao Vàng và Gallaf Qatar và giá cước tại FPSO Lam Sơn cao hơn so với cùng kỳ. Tuy vậy, LN ròng 9T giảm 11,5% svck do (1) biên LN gộp giảm 1,6 điểm % khi hầu hết các mảng hoạt động đều phát sinh thêm chi phí do dịch Covid-19, và (2) trích lập dự phòng ước tính 270 tỷ đồng tại các công ty liên doanh liên kết (LDLK), dẫn đến LN từ LDLK giảm 69,7% svck. LN ròng 9T20 chỉ tương đương 68,4% dự phóng cả năm 2020 của chúng tôi do LN từ LDLK thấp hơn dự kiến, chủ yếu do 150 tỷ đồng chi phí dự phòng trích lập trong Quý 3/2020 cho rủi ro chấm dứt hợp đồng thuê FPSO Lam Sơn trong năm 2021.

Chúng tôi giảm dự phóng EPS 2020-2022 5,0-13,6%

Theo nguồn tin trong ngành, dự án Lô B – Ô Môn đang gặp khó khăn trong việc đàm phán các hợp đồng thương mại liên quan đến giá khí, giá điện, bảo lãnh Chính phủ v.v., khiến cho mốc first gas (dòng khí đầu tiên) của dự án này có khả năng bị lùi từ Q4/2023 sang sớm nhất là tháng 9/2024. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy hạn chót đấu thầu cho các dự án đường ống đã được lùi lại xuống cuối 2020/đầu 2021 và có nguy cơ sẽ tiếp tục lùi thêm. Trong bối cảnh đó, chúng tôi lùi việc ghi nhận doanh thu từ Lô B của PVS sang năm 2022, dẫn tới giảm 16,1% dự phóng doanh thu năm 2021. Đồng thời, chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng LN từ LDLK năm 2020 với 300 tỷ đồng trích lập dự phòng tại FPSO Lam Sơn. Điều này dẫn tới giảm dự phóng EPS 2020-2022 5,0-13,6%.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu tăng lên 17.700đ/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu từ 15.900 đồng/cp lên 17.700 đồng/cp do việc giảm dự phóng EPS năm 2021-2022 được bù đắp bởi (1) giảm lãi suất phi rủi ro từ 4% xuống 3,0%, (2) định giá DCF chuyển sang năm 2021 và (3) tăng P/E mục tiêu năm 2021-2023 lên 8,4 lần, dựa trên P/E trung bình 5 năm, do bỏ mức chiết khấu 0,5 độ lệch chuẩn trong bối cảnh giá dầu đang phục hồi. Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan do tin rằng PVS có thể được đánh giá lại khi thắng thầu một số dự án tiềm năng như Sư Tử Trắng 2, đường ống Lô B, các kho LNG, GPP Dinh Cố 2, v.v. Rủi ro giảm giá bao gồm các dự án khai thác dầu khí tiếp tục chậm tiến độ và chi phí dự phòng cao hơn kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status