Hợp tác cùng phát triển

PVS – Mảng cơ khí & xây lắp hỗ trợ KQKD Quý 1 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 06/05/2019    152

Chia sẻ

  • LNTT Q1/2019 tăng 61,9% yoy nhờ biên LNG cải thiện và lợi nhuận từ công ty liên doanh tăng mạnh.
  • Duy trì khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND22.500 VND25.000 5,42% MUA DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status