Hợp tác cùng phát triển

PVS – Duy trì triển vọng tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/08/2021    788

Chia sẻ

  • PVS công bố lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 giảm 38,6% svck do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và không ghi nhận các khoản hoàn nhập dự phòng.
  • LN ròng 6T21 giảm 18,4% svck xuống 308 tỷ đồng, hoàn thành 33,8% dự phóng cả năm của chúng tôi.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 30.200 đồng.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND26.800

VND30.200

4,05%

KHẢ QUAN

Dầu khí

KQKD Q2/21 sụt giảm do không ghi nhận các khoản hoàn nhập dự phòng

Doanh thu (DT) thuần trong Q2/21 giảm 44,5% svck xuống còn 3.063 tỷ đồng chủ yếu do khối lượng công việc của mảng Cơ khí & Xây dựng (M&C) giảm. Biên LN gộp Q2/21 tăng 4,1 điểm % svck lên 8,5% theo đà phục hồi của giá dầu. Mặc dù ghi nhận thu nhập từ các liên doanh FSO/FPSO tăng trưởng 17,3% svck và biên LN gộp cao hơn, PVS vẫn báo LN ròng giảm 38,6% svck xuống còn 164 tỷ đồng do: (1) chi phí quản lý doanh nghiệp (QLDN) tăng 118% lên 238 tỷ đồng, và (2) không ghi nhận hoàn nhập dự phòng bảo hành dự án như Q2/20 (180 tỷ đồng). Nhìn chung, LN ròng 6T21 giảm 18,4% svck xuống còn 308 tỷ đồng, hoàn thành 33,8% dự báo cả năm của chúng tôi.

Cơ hội tiềm năng cho mảng M&C đến từ các dự án năng lượng tái tạo

Bên cạnh hợp đồng mới được trao tại dự án Gallaf Batch 3 vào ngày 29/7, PVS còn tham gia vào các hợp đồng khảo sát địa chấn cho các dự án điện gió ngoài khơi như dự án Thăng Long và La Gàn. Trong ĐHCĐ 2021, PVS cho biết công ty đặt mục tiêu đa dạng hóa mảng M&C trong thời gian tới. Do đó, chúng tôi kỳ vọng các hợp đồng khảo sát địa chấn này sẽ là tiền đề để PVS tham gia sâu hơn vào các giai đoạn khác của những dự án này, đặc biệt là giai đoạn M&C.

Hạ dự báo EPS 2021 xuống 15,2% nhưng tăng EPS 2022/23 lên 2,8%/4,0%

Do khối lượng công việc mảng M&C và O&M (Vận hành & Bảo dưỡng) thấp hơn dự kiến ​​và chi phí QLDN tăng đáng kể trong 6T21, chúng tôi giảm dự phóng EPS 2021 xuống 15,2%. Mặt khác, chúng tôi tăng nhẹ dự báo EPS 2022-23 lên 2,8%/4,0% sau khi cập nhật DT từ dự án Gallaf Batch 3. Nhìn chung, chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan về triển vọng của PVS với dự phóng tăng trưởng kép LN ròng đạt 19,7% trong 2021-23 nhờ vào: (1) triển vọng kinh doanh mảng M&C được cải thiện, và (2) đóng góp ổn định của các liên doanh FSO/FPSO nhờ việc giá dầu mạnh dự kiến ​​có thể kích hoạt việc điều chỉnh tăng giá thuê tàu.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 30.200 đồng

Do việc giá dầu cao hơn có thể thúc đẩy tâm lý thị trường đối với cổ phiếu dầu khí, chúng tôi nâng P/E mục tiêu 2021-23 từ 13,1 lần lên 15,4 lần (+1,5 độ lệch chuẩn sv. P/E trung bình 4 năm), điều này giúp làm mờ tác động của việc giảm dự phóng EPS năm 2021. Do đó, giá mục tiêu tăng lên 30.200 đồng, dựa trên tỷ trọng tương đương phương pháp định giá DCF và P/E mục tiêu. Động lực tăng giá là giá dầu cao hơn. Rủi ro giảm giá đến từ giá dầu thấp hơn dự kiến ​​và sự chậm trễ trong việc đấu thầu các dự án.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status