Hợp tác cùng phát triển

PVD – Thị trường khoan khu vực đang trên đà phục hồi – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 26/08/2022    1073

Chia sẻ

  • Mặc dù doanh thu Q2/22 tăng trưởng 36,3% svck, PVD vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng 60,1 tỷ đồng, khiến 6T22 ghi nhận lỗ ròng 116,2 tỷ đồng.
  • Chúng tôi nhận thấy việc thị trường (TT) khoan Đông Nam Á đang phục hồi tốt sẽ giúp PVD ký được các hợp đồng mới với giá thuê cao hơn.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 25.300 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND20.100

VND25.300

0%

KHẢ QUAN

Dầu khí

KQKD Q2/22 thất vọng do giá thuê ngày giàn tự nâng phục hồi chậm …

Doanh thu (DT) Q2/22 của PVD tăng trưởng 36,3% svck đạt 1.505 tỷ đồng nhờ: (1) hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng (JU) cao (97% trong Q2/22) và ghi nhận DT từ giàn khoan thuê ngoài, (2) đóng góp DT từ giàn khoan TAD, và (3) mảng dịch vụ giếng khoan tăng trưởng tốt (+28,6% svck). Tuy nhiên, mảng khoan của PVD vẫn ghi nhận lỗ gộp 38,8 tỷ đồng do việc giá thuê giàn JU phục hồi chậm đã không đủ bù đắp chi phí của đội giàn khoan. Trong khi đó, chi phí tài chính Q2/22 tăng 84% svck do lỗ chênh lệch tỷ giá và thu nhập từ công ty liên kết giảm 61% svck. Kết quả, PVD báo lỗ ròng 60,1 tỷ đồng trong Q2/22, dẫn đến khoản lỗ ròng 116,2 tỷ đồng trong 6T22.

… nhưng lợi nhuận có thể đã chạm đáy

Theo dữ liệu của IHS Markit, giá thuê trung bình giàn JU loại 361-400IC ở Đông Nam Á (ĐNÁ) đang phục hồi mạnh mẽ lên ~90.000 USD/ngày, cao hơn nhiều so với mức giá thuê trung bình của PVD trong 6T22. Trong khi PVD I & PVD III đã ký hợp đồng (HĐ) dài hạn từ giữa năm 2021 khi giá thuê giàn vẫn ở mức thấp, chúng tôi cho rằng PVD sẽ có được các HĐ khoan trong nửa cuối năm với giá thuê cao hơn cho giàn PVD II & PVD VI. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá thuê trung bình giàn JU năm 2022 sẽ đạt 61.000 USD (+17% svck). Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng LN ròng năm 2022 của PVD đạt 96 tỷ đồng (+388% svck). Chúng tôi dự báo triển vọng năm 2023 sẽ được cải thiện hơn nữa và PVD sẽ đạt LN ròng 571 tỷ đồng (+498% svck) trong năm tới, chủ yếu được đóng góp bởi giả định giá thuê giàn cao hơn là 70.000 USD (+15% svck).

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 25.300đ/cp

Do KQKD thấp hơn kỳ vọng trong 6T22, chúng tôi giảm dự phóng EPS 2022 xuống 71,9% để phản ánh giả định hiệu suất sử dụng và giá thuê giàn JU thấp hơn và chi phí khấu hao cho đội giàn khoan cao hơn. Vừa qua, giá cổ phiếu PVD đã tăng ~ 38% kể từ đầu tháng 8 dù KQKD 6T22 ảm đạm. Chúng tôi nhận thấy các yếu tố thúc đẩy giá đến từ: (1) TT khoan ĐNÁ đang phục hồi mạnh mẽ cả về hiệu suất sử dụng và giá thuê, và (2) những chuyển biến mới tại dự án Lô B – Ô Môn. Chúng tôi cho rằng những yếu tố này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn, do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan với PVD nhưng hạ giá mục tiêu xuống 25.300 đồng/cp do việc điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2022. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí hoạt động cao hơn dự kiến và hiệu suất sử dụng/giá thuê ngày thấp hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status