Hợp tác cùng phát triển

PVD – PVD V đang là tâm điểm chú ý – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 21/08/2019    740

Chia sẻ

  • PVD ghi nhận lãi ròng 1 triệu USD trong 6T2019 so với mức lỗ 13,5 triệu USD trong 6T2018 nhờ sự phục hồi của mảng khoan.
  • Triển vọng của giàn khoan PVD V vẫn là lo ngại lớn nhất đối với nhà đầu tư.
  • Duy trì khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu giảm xuống 17.400 đồng/cp.

 

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND16.350

VND17.400

0%

NẮM GIỮ

Dầu khí

 

Biên LNG 6T2019 tăng nhờ sự phục hồi đáng kể của mảng khoan

Doanh thu thuần 6T2019 giảm 31,2% yoy do doanh thu từ dịch vụ giếng khoan và thương mại giảm (-46,9% yoy) mặc dù mảng khoan phục hồi (+4,6% yoy). Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp 6T2019 tăng 10,4 điểm % vì mảng khoan bắt đầu có lãi (0,9 triệu USD so với mức lỗ 8,4 triệu USD trong 6T2018) nhờ hiệu suất giàn khoan tăng lên 87% so với 77% trong 6T2018 với giá thuê giàn tăng nhẹ (+2% yoy).

Lợi nhuận ròng cải thiện nhờ lãi ngoài HĐKD

PVD ghi nhận lãi ròng 1 triệu USD trong 6T19, cao hơn nhiều so với khoản lỗ 13,5 triệu USD cùng kỳ năm ngoái do: (1) lợi nhuận gộp tăng như đã nói ở trên, (2) chi phí dự phòng cho khoản nợ của PVEP giảm 34,0% yoy, (3) lợi nhuận từ liên doanh liên kết (LDLK) tăng 155,6% yoy, chủ yếu đến từ liên doanh Baker Hughes và (4) thu nhập khác 2,9 triệu USD do PVD ghi nhận thuế nhà thầu tạm nộp ở Malaysia là khoản phải thu.

Giàn PVD V vẫn là lo ngại lớn nhất trong ngắn hạn

Mặc dù PVD khá tự tin về việc đảm bảo hợp đồng cho 4 giàn khoan tự nâng với giá thuê theo ngày tăng đến cuối năm 2020 (giá thuê trung bình năm 2020 ước đạt 65.000 USD/ngày, +10,2% yoy), triển vọng giàn khoan PVD V vẫn là câu hỏi lớn trong ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng PVD có khả năng lớn sẽ trúng thầu tại Brunei (kết quả sẽ được công bố trong tháng 8) nhờ lợi thế giàn khoan trẻ hơn đối thủ Sapura (7 năm so với tuổi thọ trung bình 16 năm của các giàn nửa chìm nửa nổi của Sapura) và có lịch sử vận hành liên tục an toàn. PVD cũng đang đàm phán giá thuê ngày với PVN cho phương án dự phòng chuyển đổi PVD V thành giàn sản xuất cho mỏ Đại Hùng trong trường hợp không trúng thầu Brunei.

Duy trì KN Nắm giữ với giá mục tiêu giảm còn 17.400 đồng/cp

Chúng tôi giảm dự báo cho năm 2019-21 do (1) doanh thu và lợi nhuận 6T19 thấp hơn dự kiến từ mảng DV giếng khoan và thương mại, (2) giảm dự phóng hiệu suất giàn PVD 11. Giá mục tiêu giảm xuống còn 17.400 đồng/cp dựa trên sự kết hợp hai phương pháp DCF và P/B dự phóng 2019-21 ở mức 0,6x. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ vì giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh tin tức tích cực về triển vọng của các giàn tự nâng, trong khi triển vọng của giàn nước sâu vẫn chưa rõ ràng. Rủi ro tăng giá đến từ việc trúng thầu dự án Brunei đã nói ở trên. Rủi ro giảm giá bao gồm giá dầu thấp và giàn PVD V tiếp tục ngưng hoạt động.

Xem báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status