Hợp tác cùng phát triển

PVD – Mảng khoan báo lỗ trở lại trong Q2/20 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/08/2020    622

Chia sẻ

  • LN ròng Q2/20 đạt 2,6tr USD, giảm 44,5% sv cùng kỳ do chi phí hoạt động của các giàn tự nâng tại Malaysia tăng dưới ảnh hưởng của dịch Covid-19..
  • LN ròng 6T20 tăng 289,4% svck nhờ hoàn nhập dự phòng, nhưng LN cốt lõi giảm 41,6% svck, tương đương 70% dự phóng cả năm của chúng tôi..
  • Duy trì đánh giá Trung Lập với giá mục tiêu không đổi 11.700 đồng/cp..

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 10.200

VND 11.700

0%

TRUNG LẬP

Dầu khí

KQDK Q2/20: Tác động của Covid-19 rõ ràng hơn

PVD ghi nhận DT thuần Quý 2 tăng 45,9% sv cùng kỳ nhờ giá cho thuê giàn tăng 9% sv cùng kỳ, doanh thu mảng dịch vụ giếng khoan tăng 29,7% sv cùng kỳ và đóng góp của ba giàn thuê ngoài, mặc dù hiệu suất sử dụng của các giàn tự nâng sở hữu giảm (78% sv 90% trong Q2/19). Cả 4 giàn tự nâng của PVD đều hoạt động tại Malaysia trong Q2, giai đoạn quốc gia này áp dụng giãn cách toàn xã hội vào đợt cao điểm (T3-T5/20). Điều này làm tăng chi phí hoạt động của giàn, từ đó khiến biên LN gộp giảm 11,3 điểm % và ảnh hưởng đến LN ròng (giảm 44,5% sv cùng kỳ).

KQKD 6T20 tích cực nhờ hoàn nhập dự phòng nợ xấu

Do Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến mảng khoan từ Q2/20, KQDK 6T20 vẫn khả quan với DT thuần tăng 64,0% sv cùng kỳ và LN gộp tăng 5,3% sv cùng kỳ. Điều đáng chú ý là PVD đã thu hồi được 3,3tr USD nợ xấu từ PVEP trong nửa đầu năm, giúp công ty hoàn nhập dự phòng 1,4tr USD trong khi đó Q2/19 phải trích lập 3,1tr USD chi phí dự phòng. Điều này giúp LN ròng 6T tăng gần 4 lần lên 3,7tr USD. Loại trừ ảnh hưởng từ việc trích lập/hoàn nhập dự phòng, LN cốt lõi chỉ đạt 2,4tr USD, giảm 41,6% sv cùng kỳ và đạt 69,9% dự phóng cả năm của chúng tôi. KQ này theo sát dự phóng do chúng tôi kỳ vọng KQKD nửa cuối năm kém khả quan hơn với hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng giảm từ 89% trong 6T20 xuống 63% (sv nửa cuối năm 2019 là 93%).

Triển vọng năm 2021 được hỗ trợ bởi giàn TAD

Chúng tôi kỳ vọng thị trường khoan sẽ hồi phục dần trong 2021 nhờ giá dầu duy trì trên mức 45 USD/thùng (giá hoà vốn của nhiều nhà khai thác). Chúng tôi giữ nguyên dự phóng hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng của PVD ở mức 76%-80% trong 2020-2021 và giá cho thuê ngày TB giảm từ 65.000 USD năm 2020 xuống 60.000 USD trong 2021. Giàn khoan TAD kỳ vọng hoạt động trở lại vào T7/21, phát sinh ít lỗ hơn so với giai đoạn 2017-2019 và đóng góp 6-7tr USD (~18%) vào tổng LN gộp từ năm 2022 trở đi.

Duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 11.700 đồng/cp

Giá mục tiêu 11.700 đồng/cp dựa trên tỷ trọng bằng nhau của phương pháp DCF và P/B mục tiêu năm 2020-2022 là 0,4x. Rủi ro tăng giá gồm tốc độ thu hồi nợ xấu tốt hơn dự kiến và nhu cầu khoan phục hồi nhanh. Rủi ro giảm giá là dịch Covid-19 trên toàn cầu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và giá dầu trong dài hạn.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status