Hợp tác cùng phát triển

PVD – Kỳ vọng LN phục hồi trong năm 2021 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 18/11/2020    513

Chia sẻ

  • LN ròng 9T20 tăng 155,7% svck nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết tăng mạnh (+183,6% svck) và hoàn nhập dự phòng nợ xấu.
  • Duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 11.700 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 11.650

VND 11.700

0%

TRUNG LẬP

Dầu khí

LN ròng Q3/20 tăng trưởng nhờ mảng dịch vụ giếng khoan

Trong Q3/20, DT thuần của công ty tăng 18,9% svck đạt 54,8tr USD (1.271 tỷ đồng) chủ yếu nhờ DT mảng khoan tăng 46,3% svck với số lượng giàn khoan thuê tăng (1,7 giàn) và giá thuê ngày TB các giàn tự nâng tăng 4,2% svck. Tuy vậy biên LNG công ty giảm 3,3 điểm % svck do biên LNG mảng khoan giảm 9,0 điểm %, mặc dù được bù đắp bởi biên LNG mảng dịch vụ giếng khoan tăng 12,7 điểm % svck. LN ròng vẫn tăng 43,4% svck lên 1,7tr USD (39 tỷ đồng), nhờ ghi nhận 2tr USD (47 tỷ) LN từ liên doanh liên kết (chủ yếu từ Baker Hughes), trong khi cùng kỳ Q3/19 lỗ từ LDLK 0,2tr USD (4 tỷ đồng). Theo PVD, hoạt động dịch vụ giếng khoan tăng trưởng tốt nhờ cạnh tranh trên thị trường nội địa giảm do dịch Covid-19 hạn chế các nhà thầu nước ngoài nhập cảnh.

KQKD 9T20 vượt kỳ vọng

LN ròng 9T20 tăng 155,7% svck nhờ (1) mảng dịch vụ giếng khoan tích cực (LNG 9T20 +28,5% svck, LN từ LDLK +183,6% svck) và (2) tốc độ thu hồi nợ xấu nhanh giúp hoàn nhập dự phòng 3,2tr USD (74 tỷ đồng), trong khi cùng kỳ 9T19 ghi nhận chi phí dự phòng 1,7tr USD (40 tỷ đồng). LN ròng 9T20 đạt 102,5% dự báo cả năm của chúng tôi do kết quả mảng dịch vụ giếng khoan ở các công ty con và công ty liên kết tốt hơn kỳ vọng. Do vậy, chúng tôi giảm dự phóng biên LN gộp của PVD trong năm 2020 1,3 điểm % để phản ánh chi phí mảng khoan cao, tuy nhiên nâng dự phóng LN từ LDLK để phản ánh kết quả Quý 3 tích cực.

Thị trường khoan dự kiến sẽ ấm lên trong năm 2021

Chúng tôi duy trì dự báo doanh thu PVD năm 2021 với giả định hiệu suất TB các giàn tự nâng sở hữu tăng từ 73% trong 2020 lên 80% và giá thuê ngày TB ở mức 60.000 USD. Theo thông tin từ PVD, khách hàng Repsol Malaysia (đã kết thúc hợp đồng sớm với giàn PVD III hồi tháng 05/20) đã bắt đầu mở thầu để khoan trở lại hợp đồng này từ đầu 2021; điều này sớm hơn so với ước tính của công ty. Theo đó PVD có kế hoạch đưa giàn PVD III quay trở lại Malaysia, trong khi giàn PVD II và PVD VI sẽ ở lại Việt Nam để phục vụ cho các khách hàng tiềm năng như Vietsovpetro và ENI.

Duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 11.700 đồng/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi giữ nguyên ở mức 11.700 đồng/cp dựa trên sự kết hợp 50:50 của mô hình DCF và P/BV mục tiêu trong năm 2020 – 2022 là 0,4 lần. Rủi ro tăng giá là lĩnh vực khoan phục hồi và thu hồi nợ xấu nhanh hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí hoạt động tăng cao và giá dầu thấp.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status