Hợp tác cùng phát triển

PVD – Kỳ vọng LN 2021 phục hồi đã được phản ánh vào giá – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/12/2020    1073

Chia sẻ

  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của PVD sẽ tăng 19% trong năm 2021 và 136% trong năm 2022 nhờ giàn TAD hoạt động trở lại từ 07/2021.
  • Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu nâng lên 13.400 đồng/cp trên cơ sở điều chỉnh giảm lãi suất phi rủi ro từ 4% xuống 3% và định giá DCF bắt đầu từ năm 2021.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 13.550

VND 13.400

0%

TRUNG LẬP

Dầu kh

Doanh thu 11T20 hoàn thành kế hoạch cả năm

Theo PVD, đến cuối tháng 11, phần lớn các công ty con và công ty liên kết của PVD đã hoàn thành kế hoạch cả năm, góp phần giúp DT hợp nhất năm 2020 đạt 5.400 tỷ đồng (~231,8tr USD, +23,6% svck), tương đương 115,4% kế hoạch cả năm 2020 của doanh nghiệp và 104,3% dự báo DT của chúng tôi. Tăng trưởng DT đến từ đóng góp của 3 giàn thuê và giá cho thuê các giàn tự nâng sở hữu ước tính tăng 7-9% svck, bù đắp cho hiệu suất sử dụng TB giàn tự nâng giảm (73% sv 90% trong năm 2019). Tuy nhiên, chúng tôi dự báo LN ròng của PVD sẽ giảm 13% svck trong năm 2020, chủ yếu do biên LN gộp giảm 2,8 điểm % trong bối cảnh dịch Covid-19 làm phát sinh thêm chi phí.

LN ròng năm 2021 dự báo phục hồi khi giàn TAD hoạt động trở lại

Chúng tôi kỳ vọng hiệu suất sử dụng các giàn tự nâng sở hữu sẽ cải thiện lên mức 80% trong năm 2021 trong kịch bản tích cực nhất với nhiều cơ hội việc làm tại thị trường nội địa như: phát triển mỏ Tê Giác Trắng, thẩm định mỏ Kèn Bầu, các chương trình khoan của Hoàng Long JOC, Cửu Long JOC, JVPC… DT dự báo giảm 9% svck do giá thuê ngày trung bình thấp hơn (60.000 USD), nhưng LN ròng sẽ tích cực, tăng 19% svck, chủ yếu nhờ vào sự hoạt động trở lại của giàn TAD từ tháng 7/2021, giúp giảm lỗ so với giai đoạn dừng hoạt động năm 2017-2019.

Duy trì đánh giá Trung Lập với giá mục tiêu cao hơn là 13.400 đồng

Chúng tôi nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể nào trong HĐKD của PVD kể từ báo cáo cập nhật gần nhất vào tháng 11, do đó chúng tôi không điều chỉnh dự phóng giai đoạn 2020-22. Tuy nhiên, chúng tôi sử dụng tỷ lệ WACC mới là 13,5% cho mô hình định giá DCF (sv mức 15,6% trước đây), dựa trên 1) lãi suất phi rủi ro 3% (sv 4% trước đó), và 2) hệ số beta giảm xuống 1,5 lần (sv mức 1,6 lần trước đó), tương đương số liệu beta 2 năm của Bloomberg. Chúng tôi cũng chuyển định giá DCF sang bắt đầu từ năm 2021 và sử dụng P/BV mục tiêu không đổi là 0,4 lần cho giá trị sổ sách giai đoạn 2021-23. Những điều chỉnh ở trên dẫn đến giá mục tiêu tăng lên 13.400 đồng. Chúng tôi duy trì đánh giá Trung lập với cổ phiếu PVD, do cho rằng đợt tăng giá cổ phiếu vừa qua đã phản ánh hết triển vọng phục hồi LN trong năm 2021 và sự hỗ trợ từ giá dầu tăng. Động lực tăng giá đến từ sự phục hồi nhanh hơn dự kiến của lĩnh vực khoan và khả năng thu hồi nợ nhanh hơn. Rủi ro giảm giá bao gồm chi phí hoạt động cao hơn và giá dầu thấp hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status