Hợp tác cùng phát triển

PVD – Kiên nhẫn là điều cần thiết – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 02/04/2019    136

Chia sẻ

  • PVD được kỳ vọng hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường dịch vụ dầu khí nhờ sở hữu các giàn khoan tương đối trẻ.
  • Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của PVD sẽ tăng trở lại trong giai đoạn 2019-21.
  • Chúng tôi ra báo cáo lần đầu với KN Mua và giá mục tiêu 20.000 đồng/cp
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND18.600 VND20.000 0,0% MUA DẦU KHÍ

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status