Hợp tác cùng phát triển

PVD – Hợp đồng dài hạn là bệ đỡ cho rủi ro ngắn hạn

Báo cáo phân tích DN 03/03/2020    954

Chia sẻ

  • Các hợp đồng khoan đã ký trong giai đoạn 2020-21 bù đắp phần nào cho rủi ro giá dầu giảm trong tương lai.
  • Chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2020 đạt 11tr USD (+35,2% sv cùng kỳ) nhờ doanh thu tăng từ mảng khoan và hoàn nhập 4,3 tr USD dự phòng nợ xấu.
  • Chúng tôi nâng khuyến nghị từ Trung Lập lên Khả Quan do giá cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh. Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống 16.500 đồng/cp để phản ánh EPS 2020-22 thấp hơn dự báo cũ.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 11.750

VND 16.500

0%

KHẢ QUAN

Dầu khí

KQKD 2019 cao hơn kỳ vọng nhờ vào thu nhập không cốt lõi

PVD ghi nhận lợi nhuận ròng 2019 đạt 9,1tr USD, giảm 5,1% sv cùng kỳ do chi phí BH&QLDN tăng 38% sv cùng kỳ (hoàn nhập dự phòng nợ xấu thấp hơn 2018), bù đắp một phần bởi lợi nhuận từ liên doanh liên kết tăng mạnh 84,9% sv cùng kỳ. Lợi nhuận ròng 2019 vượt dự báo của chúng tôi 33,1%, nhờ vào 1) khoản hoàn nhập quỹ Khoa học công nghệ 2,6tr USD ghi nhận trong Q4/2019, 2) lợi nhuận từ liên doanh liên kết trong Q4/2019 cao hơn kỳ vọng, và 3) thuế và lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn ước tính.

Các hợp đồng đã ký mang đến sự bảo đảm trong trường hợp giá dầu giảm

Hiện tại 4 giàn tự nâng của PVD đã có hợp đồng đến hết năm 2020, do vậy ảnh hưởng của giá dầu với giá cho thuê giàn khoan trong ngắn hạn là thấp. Bên cạnh đó, hợp đồng cho giàn TAD kể từ năm 2021 trở đi cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ trong trường hợp giá dầu dài hạn ở mức thấp. Giá cho thuê giàn khoan cố định trong 6 năm đầu theo điều khoản hợp đồng, do vậy hợp đồng này có thể mang lại lợi nhuận gộp ổn định 4,2tr USD mỗi năm theo ước tính của chúng tôi.

Lợi nhuận ròng 2020 ước tính tăng 35,2%

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự phóng EPS 2020-22 để phản ánh số liệu thực tế 2019, cụ thể chúng tôi tăng nhẹ chi phí tài chính do dự nợ cuối 2019 cao hơn kỳ vọng. Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng 2020 tăng 35,2% sv cùng kỳ, đạt 11 triệu USD nhờ 1) hiệu suất hoạt động các giàn tự nâng tăng 5 điểm % lên 95%, 2) giá thuê ngày tăng 7,4% sv 2019, và 3) hoàn nhập dự phòng nợ xấu 4,3tr USD.

Nâng KN lên Khả quan với giá mục tiêu giảm còn 16.500 đồng/cp

Chúng tôi hạ giá mục tiêu 1,8% do điều chỉnh giảm EPS 2020-22. Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp hai phương pháp có tỷ trọng bằng nhau là DCF và P/BV mục tiêu 2020-22 0,5x. Chúng tôi nâng khuyến nghị lên mức Khả quan do giá cổ phiếu đã giảm trên 20% kể từ đầu năm tương tự với diễn biến giá dầu, trong khi triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực và lợi nhuận 2021 được hỗ trợ bởi sự hồi phục của giàn khoan nước sâu. Với giả định dịch covid-19 được khống chế trong nửa đầu năm 2020, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về cổ phiếu trong dài hạn. Động lực tăng giá: giá dầu phục hồi khi dịch bệnh được kiểm soát. Rủi ro giảm giá: dịch covid-19 có thể kéo dài hơn dự kiến, và PVEP trì hoãn trả nợ.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status