Hợp tác cùng phát triển

PPC – Sản lượng điện 2020 ổn định nhờ huy động cao – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 08/06/2020    877

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q1/20 giảm 68,9% xuống 111 tỷ đồng, chỉ đạt 12,4% dự báo cả năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi tăng dự phóng EPS năm 2020 thêm 6,6% trên cơ sở nâng dự báo sản lượng 15% và thu nhập cổ tức từ HND cao hơn sv dự phóng cũ.
  • Duy trì đánh giá Khả Quan với mức giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF là 27.400 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 24.500

VND 27.400

8,2%

KHẢ QUAN

Hàng tiện ích

Doanh thu Q1/20 của PPC đạt mức tăng trưởng ấn tượng 30,7% sv cùng kỳ, tương ứng 2.233 tỷ đồng, nhờ vào sản lượng gia tăng 42% sv cùng kỳ lên 1.588tr kWh khi EVN huy động sản lượng cao từ nhiệt điện than để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ thủy điện và điện khí. Tuy nhiên giá than đầu vào điều chỉnh tăng mạnh từ tháng 1 và tháng 3 năm 2019 đã khiến cho chi phí nguyên vật liệu của PPC trong Q1/20 tăng vọt 45% sv cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp giảm 11,8 điểm phần trăm. Lợi nhuận ròng Q1/20 chỉ đạt 135,2 tỷ đồng, giảm 44% sv cùng kỳ.

PPC sẽ tiếp tục hưởng lợi từ việc gia tăng huy động điện than của EVN để bổ sung cho nguồn cung thủy điện và điện khí thiếu hụt trong 6T20. Do vậy chúng tôi nâng dự phóng sản lượng 2020 của PPC thêm 15% sv dự phóng cũ, tương ứng 5.728tr kWh (+4,0% sv cùng kỳ). Dự phóng này đã phản ánh việc nhà máy PL1 và 2 sẽ bảo dưỡng lớn trong Q3/20. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm giá bán điện TB 2,5% do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lên giá điện trên thị trường cạnh tranh (CGM). Tuy vậy, nhờ sản lượng gia tăng mạnh bù đắp cho giá bán thấp, doanh thu 2020 ước đạt 8.276 tỷ đồng, tăng 1,1% sv cùng kỳ.

Chi phí bảo dưỡng dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2020 và giảm dần trong năm 2021. PPC dự kiến sẽ chi 567 tỷ đồng (+76% sv cùng kỳ) cho công tác sửa chữa, bảo dưỡng do hoạt động bảo dưỡng năm 2019 chậm tiến độ và phải chuyển tiếp sang 2020. Tuy nhiên chi phí bảo dưỡng thực tế thường thấp hơn sv kế hoạch trong vòng 5 năm qua. Do vậy chúng tôi dự báo chi phí bảo dưỡng năm 2020 ở mức 450 tỷ đồng, tăng 21% sv dự phóng cũ và 39% sv cùng kỳ, sau đó giảm trở về mức 400 tỷ đồng trong năm 2021.

Chúng tôi nâng dự phóng LN ròng năm 2020 thêm 6,6%, tương đương 810 tỷ đồng, trên cơ sở: 1) tăng dự phóng sản lượng điện thương phẩm 15%, 2) tăng dự phóng mức cổ tức nhận từ HND từ 750 đồng/cp lên 1.500 đồng/cp, giả định KQKD năm 2020 duy trì ở mức tốt như 2019. LN ròng 2020 dự báo giảm 35,8% sv cùng kỳ do giá than đầu vào cao hơn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa tăng và không còn các khoản hoàn nhập dự phòng như năm 2019.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu giảm nhẹ xuống 27.400 đồng/cp. Chúng tôi duy trì đánh giá Khả quan do triển vọng 2020 của PPC vẫn tích cực nhờ được huy động cao, DN có nợ vay thấp, các nhà máy khấu hao gần hết và tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Rủi ro giảm giá: 1) sự cố kỹ thuật trong quá trình vận hành, và 2) giá CGM thấp hơn so với kỳ vọng.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status