Hợp tác cùng phát triển

PPC – Báo cáo cập nhật

Báo cáo phân tích DN 10/05/2018    228

Chia sẻ

Kết quả kinh doanh Q1 khả quan so với cùng kỳ do việc lỗ tỷ giá trong quý giảm mạnh. Việc thanh toán trước các khoản vay bằng đồng Yên là bước đi có lợi cho công ty bởi KQKD của PPC đã ổn định hơn so với quá khứ. Chúng tôi duy trì giá mục tiêu nhưng thay đổi khuyến nghị sang MUA do giá cổ phiếu đã giảm gần đây trong bối cảnh thị trường chung điều chỉnh.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND18.900

VND22.300

7,9%

MUA

            HÀNG TIỆN ÍCH

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status